ALTINKÖPRÜ DESTANI

Altunköprü
Kerkük, Altun, köpürü
28 Mart günü

Kan verdi Altunköprü Sadun  KÖPRÜLÜ


(Yerli Türkçe)   
• • •
1- Altunköprü tüm yatanlar uyanmış
Kanın döken toprağına dayanmış
Altunköprü gül çiçekle boyanmış
Çok şirindi kızlar seyre çığanda
Serin yeli su köprüden ağanda
• • •
2- Altunköprü, köy  obanı göreydi
Peynir, kaymağı, sofrasına koyaydı
Dost dostunun, dert halini soraydı
Bir göreydi, köylü işe geçende
Bağ bostandan hıyar lobya seçende
• • •
3-Altunköprü, güller boyun eğende
Yeni bir gün seher vakti sökende
Yurdun seven millet derdin çekende
Ne mutludur can verirseğ bu yolda
Türkmen olan yaşar canda gönülde
• • •
4- Altunköprü, gökde ayı çığaydı
Allah ki, yüzlünün evin yığaydı
Doğru, temiz olan bize bağaydı
Gerçek kardeş, acı gama katlanı
Gözü korkmaz, her meydanda  atlanı
• • •
5- Altunköprü ,suyun kimin ağıram
Çamin gezip kayabaşa bağıram
Gül nergisi yar yağana tağıram
Seven gevil sağlam, aşktan coşurı
Koyun kuzu meleşiri koşuru
• • •
6- Altunköprü, beye derdim diyersem
Sana kıymam öz canıma kıyarsam
Mene inan yalnız suyun seversem
Yabancılar adın duymuş ararlar
Her Köprülü birbirine yararlar
• • •
7-Altunköprü gonca güller açaydı
Toprak kokusu yayılaydı saçaydı
Türkmen aşkı, gönüllerde coşaydı
Çok sevinem bilavizi gördiysem
Mazarda şad olam canım verdiysem
• • •
8- Altunköprü, bülbül bağda okuru
Fatma anne şal yününü dokuru
Zalim düşman cana okun sokuru
Ne güzeldi öz yaramız sağlamak
Her Türkmene içten gönül bağlamak
• • •
9- Altunköprü, aşkında can ataydım
Dinç yaşayıp kucağında yataydım
Pek suyunda özeydimde bataydım
Ceyran gibi men ormanda koşaydım
Hem sevginle hem derdinle coşaydım
• • •
10- Altunköprü, deyzem moncuk dizirdi
Sağ solunu incilerle kazirdı
Dedikodu bizi candan ezirdi
Çok düşmanlar canımıza kıyerdı
Bu toprakta Türkmen ölmez diyerdi
• • •
11- Altunköprü, ışığımız yanaydı
Kuş serçeler yuvasına döneydi
Düğün, bayram bizi hoşta anaydı
Davul, zurna çalıp kızlar bağaydı
Bellerine altun kemer tağaydı
• • •
12- Altunköprü, bağvan tohum sepeydi
Sabah  bülbül gül dudağın öpeydi
Delli gönül yar gönlünü kapaydı
Dalğalanan sünbül saçın kokladım
Kokun alıp tüm canımı yokladım    
• • •
13- Altunköprü, yalvaç göğe çığanda
Ulu Tanrım rahmin tene ağanda
Umut aldım her nesneye bağanda
Duyğun coştu, evren gökte sen varsın
Çok yücesin çok büyüksün tek yarsın
• • •
14- Altunköprü ,bağrım yaran çekildi
Yeni şafak çam üstünden söküldü
Düşman beli elimizle büküldü
Dost taş atsa ondan gelmez  kötülük
Kan can ister şirin olur özgürlük
• • •
15- Altunköprü, nağır çiftçi gelende
Sığır, inek fakarına dolanda
Arpa, saman ağır yerin alanda
Kırlangıç kuşun tüklerini yolardığ
Yastuğ edip baş altına koyardığ
• • •
16- Altunköprü, getir yurdun satanı
Kim var sevmez Kerkük kimin vatanı
Türklük için sende düşün atanı
Bu gün bizi gören gamlı bağırı
Annelerın gözden yaşı ağırı
• • •
17- Altunköprü, bağ tarlada dolaşak
Bütün işte yorulup ta çalışak
Her bilgiyi seve,seve alışak
Çalışan er aynar aydan dünyadan
Ulu Tanrı yapmış sudan havadan
• • •
18- Altunköprü, toprağını altundı
Sevgin yüce hiç bulunmaz bütündü
Değerin var şanlar dolu üstündü
Sen güç verdin akın yapsın atlıya
Sen süs yaydın birbirimiz kutluya
• • •
19 Altunköprü, gözümüzde şirindi
Ümit sevgin duyğun  canda derindi
Er gençlerin her meydanda göründü
Türklük için savaşlara koşuru
Dağ dereni tüm engeli aşırı
• • •
20- Altunköprü ,tutğun gönül açılsın
Kara günler önümüzden kaçılsın
Güneş doğsun aydınlıklar saçılsın
Hep küsenler yeniden  bir dost olsun
Şanın yüce adın parlak üst olsun
• • •
21- Altunköprü, bak başıma ağ düştü
Yandı içim soldu benzim kan coştu
Yaş yükseldı ömür kervanın aştı
Derdim bildi yüce dağlar söküdü
Halâ gençken erken belim büküldü
• • •
22- Altunköprü, hoş günlerim  sendedı
Türklük aşkı canımdadı,kandadı
Bu toprağın gözü sende mendedı
Ver el ele güzel günü  döndurağ
Yıllar yanan can ateşin söndürağ
• • •
23- Altunköprü ,bak Kerkük’e göz kaldır
Korku bilmeden her düşmana saldır
Sen Cengiz, Oğuzhan oğlusun bildir
Bir yana baksan gamlı yaşı ağanda
Bülbül dertli öter göğe kağanda
• • •
24- Altunköprü, lamba ışık verende
Öksüz uşağ içten ah vay vuranda
Gönlü kırığ nene yolda duranda
Oğlu gelse mutlu onu gören siz
Türkmen için şehit olmuş soran siz
• • •
25- Altunköprü, horuz pinde baynarken
Sabah erken demli çayı kaynarken
İş başaran işlerini aynarken
Herkes namaz kılıp aptes ederdi
Yolun tutup iş başına giderdi                  
• • •
26- Altunköprü, çiftçi koşar yoluna
Zübün kalkar gömlek çımrar koluna
Ayran ekmek elde bakmaz soluna
İnanin ki bizim erler sağ erdi
Bele yiğit bir çalışkan hiç varmı?
• • •
27- Altunköprü, gör halimiz dala sen
Pis insanın can tenını ala sen
Çakal ölmüş, çamda serbest  kala  sen
Onda billem hem toy olu hem düğün
Çığ  yol üste gençlerin var kalk öğün

• • •
28- Altunköprü, yad sinemi dağladı
Anne, bacı gördü yaman ağladı
Her güzel söz yaralarım sağladı
İster yaşam ister ölüm canda var
Hem dertle gam hemde özlem bende var
• • •
29- Altunköprü, al sevgimi derindi
Millet aşkı canda hoştu şirindi
Bağ meydanda nice erler göründü
Aç gözünü yurdun için coş Köprü
Yardım göster düz yollara koş Köprü
• • •
30- Altunköprü, gökten yıldız ağanda
Gözümüzü Türkmen köye bağanda
Bu ayrılığ içimizden kağanda
Ulusumuz tarihine dalaydı
Birleşeydi can gönülden gülleydi
• • •
31- Altunköprü, bir can gevil olaydığ
Derdimize çare derman bulaydığ
Göz açıpta  güneş kimin güleydiğ
Bu ayrılığ içimizden gitseydi
Kavuşmamız bir gün evvel bitseydi
• • •
32- Altunköprü, Altunköprü ne güzel
Hem kadurğa,  hem taptapa iste al
Hıttı hıyar yarpağ dibin görde al
Hakim dayı gülüp yola salırı
Erkek hem kadın sıra, sıra geliri
• • •
33- Altunköprü, okaşaya geleydığ
Yalvarışla muraz tutup alaydığ
Mumlar yakıp yeşil kumaş salaydığ
Çok kadınlar gülüp muraz verince
Yatırıda bolanırlar sevince
• • •
34- Altunköprü ,ulu Kadır gecesi
Dinimizin ruhumuzun asasi
Sabaha tek gelir kuran’ın sesi
Hem camide okunur def çalını
Tanrı yalvaç tapınakta kalını
• • •
35- Altunköprü ,gül dudağı nemlidi
Anne ağlar göz yaşıyla şamlıdı
Oğlu gedip bak yüzünden  gamlıdı
Gör gönüller acı özlem dert dolu
Hakkım aldım ölüm mene hoş oldu
• • •
36- Altunköprü, ılık ağar bulağın
Yaz gününde çoklaşır dert konağın
Mert insanı arayıpta bulağın
Gelin kızlar yüzün yağar pek orda
Annem,babam ile olsağ bir yerde
• • •
37- Altunköprü, darılanlar barıştı
Öğrenciler okuyupta alıştı
Duyğu şeref için kanla çalıştı
Düşünceler birbirine bağlandı
Bütün emek, istek canda sağlandı
• • •
38- Altunköprü, sen bizimçin tek kalda
Bülbül kimin yaşayağın bir dalda
Kurbanıvam sen ol mene bir dalda
Aç kucağın koy büyüyüm diziyde
Öğütüy ver yeriyeğin iziyde
• • •
39- Altunköprü, hiç kimseni söğmeriğ
Suçlu diye öz dostumuz öğmeriğ
Sen var iken başka yere sığmeriz
Sen şirin sen sen güzel sen gözümde
Sen mani sen`sen türküsen sazımda
• • •
40- Altunköprü, bağ gençleri dalırı
Yarış için tavuk horuz salırı
Kavğa kopup bağan matta kalırı
Çok kimseler para verip katılı
Horuz ötsün her meydana atılı
• • •
41- Altunköprü, her gelinler uymasın
Sağ aşıklar birleşipte kaynasın
Bizim bağda bülbül gülü aynasın
Mutlu olup iç sevgimiz bilinsin
Acı özlem dost gönlünden silinsin
• • •
42- Altunköprü, yaşam evren ne mutlu
Çok düşünen gelecekten umutlu
Güneş doğmuş, kalkmış duman bulutlu
Bir göz atsan gül manolya açıptı
Önümüzden kara günler kaçıptı
• • •
43- Altunköprü, sende güzel gecedi
Ayrı kalmağ yurttan bilmem necedi
Tüm dillerde adın şirin hecedi
Umudum var birgün varığ murada
Bayram olur düğün olur burada
• • •
44- Altunköprü, tez varalım erege
Çalışırsağ ulaşırığ dileg’e
Kelebekte uçar konar çiçeg’e
Koku saçar renk görünü güllerde
Baba bugün Türkü gezer dillerde
• • •
45- Altunköprü, gönül ister yar bulsun
Anne, bacı söz açarlar kız gelsin
Su içmekle umutları sağ olsun
Kız nenesı eğlenipte sevine
Gel kız, tez içeri, su al eline
• • •
46- Altunköprü, söndür ateş alavı
Al kucağa kızdan oğlan balavı 
Bayram günü pişmiş badam pilavı
Sabah erken erik aşla yiyerler
Bahşiş verip bayram kutlu diyerler
• • •
47- Altunköprü, vazgeçmem tek koysalar
Yoldan dönmem kesip bağrım oysalar
Yazık olsun mertler yada oysalar
Türkmen olan mert meydanda can koyar
Bizlerde var kılıç kesmez yiğit er
• • •
48- Altunköprü, gezeğ Kerkük kalasın
Şehit kalksın kefinin parçalansın
Koğlıyağın özgürlüğün lalasın
Sevilipte katılağın hayata
Çalışağın iman edeğ millete
• • •
49- Altunköprü, anne sesler gel bura kız
Dil aç konuş, konağ  kalmış yalguz
Titrek dudağ,  ay bakışlı, siyah göz
Çok konuştu kız, vah gözün yumuktu
Elçi  gelip, kızsa eve tömüptı
• • •
50- Altunköprü, kızı evde kalıptı
Her gülmesı can verip can alıptı
Güzelliği bizi aşka salıptı
Yarın bakışına çatan hiç olmaz
Tatlı sözü şeker satan hiç olmaz
• • •
51- Altunköprü,güzel kızın gönlü sağ
Saçta parlar, tel tel altın renk tarağ
Dudağında dökme siyah hala bağ
Tam yaradıp Tanrı şirin seçipti
Göz yaşımdan dudağı su içipti
• • •
52- Altunköprü,Ervat uşağ her yandan
Teşt üstüne çıkar gelin o yandan
Şeker, üzüm seper başa  sağ oğlan
Damat gelin birbirine çatanda
Tatlı alma oğlan, kıza atanda
• • •
53- Altunköprü,küçük kızlar bayıldı
Sabah oldu güneş çıktı yayıldı
Yatanlar bir, bir uykudan ayıldı
Gör oğlanın başı üstün alarlar
Gelin duvağını kapsın salarlar
• • •
54- Altunköprü,güzel şirin dilin  var
Koku saçan çiçeklerin gülün var
Bizi saran kucağın var kolun var
Her bir yanın almalıdı narlıdı
Taş toprağın verimlidi varlıdı
• • •
Altunköprü,atam dedem yuvası
Her hastanın dert ilaci davası
Serin, serin esen cennet havası
Sende neşe umut dolu hayat var
Sende kültür sende yüksek sanat var
• • •
56- Altunköprü,kara çayın ağırı
Şirin kızlar kına elin yağırı
Bezenipte yakut almaz tağırı
Işık saçan güzelleri bağanda
Her bakışta nazla gevil yağanda
• • •
57-Altunköprü,her dertliye çare sen
Yıllar oldu sine dağın ara sen
Üzgün gamlı biz, olursağ sora sen
Çoğ darıldık uzağ kaldığ köy,ilden
Bülbül gibi ayrı düştük şen gülden
• • •
58- Altunköprü,Tavuk,Taze gözde var
(Görem),(Maruf),(Hanzat),(Muhsin)bizde var
Pek yakında görüşmeğçin sözde var
Gel kardeşim ayrılmadan yerleşek
Her bir Türkmen bucağında birleşek
• • •
59- Altunköprü,yadın ölsün boğulsun
Uzaklaşan dost kardeşin yığılsın
Yeni ümit doğsun zulmet dağılsın
Mutlu şengül geldi bülbül okusun
Çeşme alsın köylü kızın yoksun
• • •
60- Altunköprü,eve dondum akşam men
Sana gelmek ister dağ, taş aşam men
Koy geçirdim mutlu,  güzel yaşam  men
Tokça bakım gezim görüm her yerin
Sen baş taçı evisin sevenlerin

• • •
61- Altunköprü,bir geçeydim karşına
Can vereydim toprağına taşına
Men bağaydım neler gelmış başına
Dertli annem sensiz kalıp ağlırı
Ağan her göz yaşı yürek dağlırı
• • •
62- Altunköprü,yollar bağlı yasağtı
Nece men dayanım kardeş ırağtı
Kutsal sevgin cana ümit bıraktı
Her bir yönün ağaç süslü gül renk renk
Yalnız bil gönlümdedi seni  seven tek
• • •
63- Altunköprü,gör Telafer ne siler
(Reşidiya), (Selamiya) el eyler
Vurğun oldum dostlar mene bağ neyler
(Şenif), (Efginiye) selam gönülden
Çok sevinem konuş Türkmen dilden
• • •
64- Altunköprü,gülistandı, gülşendi
Gökte sözen yıldızlardı ay şendi
Her alanda sinem yurda nişandı
Sevenlar öz toprağına dayanı
Yiğitlerçin at oynatmak meydandı
• • •
65- Altunköprü,dedem düşman kovardı
Güvendiği kılıc kalkan davardı
Her bir sözü givlimizi avardı
Atam ise kıratını sürerdi
Akın edip düşmanını kırardı
• • •
66- Altunköprü,varlık vakti düşeydi
Mev yarpağı mis kazanda pişeydi
İç duyğumuz Tebriz (Bakü) coşeydı
(Türkistanla) can (Bosnaya) çataydı
Gönlümüz her Türk’e bağlı ataydı
• • •
67- Altunköprü,gurbetteyem men yadam
Dertli gamlı görünsemde bağ şadam
Gör insanam tutsak olmam azadam
Tüm Türk’e kardeşim yolum temizdir
Şeref, Ahlak dedemden kalan izdir
• • •
68- Altunköprü, (Musul, Kerkük) ilim var
Temiz Türkçe pek azeri dilim var
Men Türkmenem bütün Türkler dalim var
Canlar kurban Türklüğe can verene
Çoğça selam halımızı sorana
• • •
69- Altunköprü,her bir gözden yaş ağmaz
İnsan olan yalan söze hiç bağmaz
Dede ata izin atıp bırağmaz
Sen yiğit ol çığ meydan yüzünde dur
Tarihin bildirip yad gözünde dur
• • •
70- Altunköprü,yaprağ yoğurt yeyerdim
Uşak yaştan zübun çeket geyerdim
Annem Türkmen, babam Türkmen deyerdim
Öz dilimi alışarağ  bilerdim
Manı Horyat  ögrenmeyi  dilerdim
• • •
72- Altunköprü,bülbül kırdı kafesi
Dağlardan taşlardan geldi kuş sesi
Yaprağ dal dudağın esti namesi
Dinç yaşadık gölgende biz korkusuz
Sana daldığ, Beşir, Tisin uykusuz
• • •
73- Altunköprü, bir hava yaz, kışımız
Ümit besler içimizle dışımız
Özgür uçar serçemizle kuşumuz
Bağ korumak tohum ekmek işimiz
Ey Allahım gerçek olsun dişimiz
• • •
74- Altunköprü, düşkünleri ara sen
İyliğ edip dost yarasın sara sen
Öz oğluna, öz kızına yara sen
Muhsin Behçet, Faruk üstün yazarın
Aydın etti edebiyat bazarın
• • •
75- Altunköprü, ağam köyün başıdı
Yetimlerin ekmeğidi aşıydı
Sevenlerin gizli akan yaşıydı
Buğday, Arpa yoğsullara vererdi
Hallerini, dertlerini sorardı
• • •
76- Altunköprü, dertle gönlüm ağırır
Çoğ aslanlar kafestedir bağırır
Dar gününde dost dostunu çağırır
Hanı o mert dostlar bize ses versin
Hasta düşen kimseleri, o sorsun
• • •
77- Altunköprü, Oğuz,Özbek, şad olsun
Her tarihte sana üstün ad olsun
Suyun serin dilin, ağzın dad olsun
Gel sevgilim bir sevgiye katağ biz
Koyun, kuzu, çobanlarla yatağ biz
• • •
78- Altunköprü, Severiğ her insanı
Çalışırığ biz besleriğ vatanı
Karşı dursa parçalarığ düşmanı
Azer, Kırgız senden Türkmen vazgeçmez
Sen olmasan başka elden su içmez
• • •
79- Altunköprü, sende milletin gözü
Tatlıdır konuşman söyle sen sözü
Her attığın adım yiğitler izi
Çok atılğan gençler görev başardı
Pek gönülde Tanrı Türklük yaşardı
• • •
80- Altunköprü, Kifrim kucak aç Türkmen
Düşmanın gözüne ateş saç Türkmen
Harda Türk var o yerindi seç Türkmen
Er oğluyuz ölüme çağır bizi
Töreyle dağ taşlardan ağır bizi
• • •
81- Altunköprü, Erbil’den yel esende
Bahar bitse yağmur ardın kesende
(Tahir ağa) hoş konuşup susande
Koynunda turş, şeker eve girermiş
Her çocuğa para lokum verirmiş
• • •
82- Altunköprü, (Türkmen Bağa)gideydim
Mutlu olup gevlimi şad edeydim
(Tuz) (Hanekın) (Kifri) yolun tutaydım
Hurma, üzüm, incir tadın alaydım
Her Tükmeni kucaklayıp, güleydim
• • •
83- Altunköprü,  sensiz gevlin dolu gam
Sevincina dert, acına ortağam
Hiç korkmayan,erimeyen men dağam
Bir bağsavuz ne bucaklar mende var
Er yiğitler kanımda var canda var
• • •
84- Altunköprü, bize ışık saçan yok
Zindandayığ kabısını açan yok
Bu dert ölümden kurtarıp kaçan yok
Bak karşımız hepsi birden dumandı
Hep halimiz birbirinden yamandı
• • •
85- Altunköprü, sen Türkmene kan kardeş
Gel ayrılma öz dostuna yan kardeş
Mert Türklere yaklaş söyle can kardeş
Biz bir olsağ bizi kimse ayırmaz
Töresiz insanı kimse kayırmaz
• • •
86- Altunköprü, Çeçen, Kafkas kardeşin
Bu toprakta bu vatanda yoldaşin
Hem can gönül inanç dolu göz yaşın
Köprülü der Türkmen kardeş meydana
Türklük dilin dağıtarak her yana
• • •
87- Altunköprü, suna kaz var gölümde
Gonca yavrularım yaşar gönlümde
Sende donmam ölüm dutsa yolumda
Mende yurt aşkıyla yüzü ağlıyam
Canla kanla bu millete bağlıyam
• • •
88- Altunköprü, tarihin çok kocaymış
Rahmin senin varlı yoğsul acaymış
Başın yüksek adın şanın yüceymiş
Altun Köprü Türkmen,Türkmen diyerdi
Binlerce genç öz canina kıyardı

• • •
89- Altunköprü, hiç düşmezsin yad ele
Adın şirin destan olmuş her dile
Gel gönlümü sen bir açta şad ile
Bir göz kaldır bak kardeşim bu yana
Belki yıllar yatan gençler uyana
• • •
90- Altunköprü,yar bağışı aynadı
Çok güzeldi karşısında ay nedi
Kaş  göz  ile sevip aşkın aynadı
İpek saç sinem üste yayılı
Her görende tutuşupta bayılı
• • •
91- Altunköprü,dünyamız, hoş dünyadı
Bağ (Sadiya) dandoç halım kaynadı
Konuştukça geçen günü aynadı
Datlı helli iman Abbas çayı var
Dişlemeyle içmeğine can doyar
• • •
92- Altunköprü,düşmanımız yok olsun
Tam saralsın bundan beter gün bulsun
Çok dilerem gönlü dertten gam dolsun
Düşsün bağrı yanığ gözü dolu kan
Hiç bulmasın dertlerine bir derman
• • •
93- Altunköprü, çoban kuzu  yayaydı
Herbir yavrun geçmiş günün duyaydı
Gelenlerin üsten göğü soyaydı
Bal suyunda dağdan, taştan akaydı
Şirin kızlar karşın alıp bakaydı
• • •
94- Altunköprü,bülbül serçen uçaydı
şen bahçende türlü güller açaydı
Ak çiçekler kokusunu saçaydı
Güzel kızlar koparaydı tağaydı
Her sevende öz yarına bağaydı
• • •
95- Altunköprü,kanatlandım kuş gibi
Adın duysam tüyüm durur şış gibi
Sende geçmış  o günlerim düş gibi
Yürek çırpar gönlüm atar gürüncem
Yüzüm güler tek karşında duruncem
• • •
96- Altunköprü,gece gündüz yadımda
Senden başka kimse almaz dadımda
Seni sevdim delli çıktı adımda
Mecnun çılğın hep uğrunda olaydım
Bu hayatta bir ölmede güleydim
• • •
97- Altunköprü,harda kaldı günlerı
Nice unutulsun geçmiş anları
Çok kardeş verdı şirin canları
İnanki ben olmam seni bırakan
Yadlardır hep bizi öldüren yakan
• • •
98 Altunköprü,dalda kuşlar yuvalar
Irmak taşar; balık, balık kovalar
Seyran olur gül çimenli ovalar
Lale, nergiz bir süs verir dağlara
Göğsün düzer bala ceylan dağlara
• • •
99- Altunköprü,  o yar derdim yazanda
Gözlerimin damla yaşı sızanda
Kelebekte dudağında sözünde
Onda gönlüm sana coşar ey güzel
Yüzün gören bin yıl yaşar ey güzel

• • •
100-Altunköprü, bülbül dalda konaydı
Öte, öte gizli derdin anaydı
Pek gönüller sevdiğine yanaydı
Yıllar geçse aşkın yadlar ey köprü
Senden çıksın zalim yadlar ey köprü
• • •
101-Altunköprü, bir çığaydım düzüne
Göz dikeydim samancının kızıne
Bir doyaydık davul zurna sazına
Türkmen kızlar can kurbandı sizlere
(Yalla şöfür) yarı gönder bizlere
• • •
102-Altunköprü, gözde şirin kanımdı
O gönlümde tek varımdı canımdı
Süs kokulu yasemin gülşenımdı
Her yeri avadan bahar seyrandı
Toparğı verimli bağdı bostandı
• • •
103-Altunköprü, kurban toprağ taşına
Bir bakaydım bir çıkaydım karşına
Serin suyu sepeydim men peşine
Yolculuğun çok sürmeden biteydi
Bu hayatta gamdan, gurbet, yeteydi
• • •
104-Altunköprü suyun taşıp kağanda
Dağ, tepeden şırıl, şırıl ağanda
Sevenlerin göz altından bağanda
Selam olsun taş toprakla yoluna
Bütün yadlar kurban Türkmen diline
• • •
105-Altunköprü, gönlüm aşka ermedi
Elimde o yarın saçın hörmedi
Yazık gözlerim bir şen gün görmedi
Her gelende canı yar dedi getti
Ne yaşam hoşluğu var dedi getti
• • •
106-Altunköprü, gözümüz yaş dolmasın
Bahçemizde açan güller solmasın
Sensiz kalan düşüp susuz ölmesin
Pınar bulak gözün durmaz ağırı
Sonbaharda gökte şimşek çağırı
• • •
107-Altunköprü, yolum sana düşeydı
Sevineydin güzellerin koşaydı
İçten gizli sevgi, sevinç coşaydı
Kuş güverçin dal budağın  dolaşsın
Her yolcuda öz yurduna ulaşsın
• • •
108-Altunköprü, genç türeni olanda
Her kes mani saz türküye dalanda
Horyat makam herbir yanda dolanda
(Sinan),(Abid)başka bir dat saçardı
Cümbüt güller hoş ahenk açardı
• • •
109-Altunköprü, türkü ötsün bilbillar
Tazelensin açılsında şen güller
(Kesuk), (kızıl) horyat desin her diller
Koy  menimçin dost sızlayıp  inlesin
(Gürses)’in sesini seven dinlesin
• • •
110-Altunköprü, dal yaprağın serende
Kumral saçlar bahar gülün derende
Seven gönül öz yarına erende
Senin sevgin her yanımı alırdı
Vurğun gözler gözlerine dalırdı
• • •
111-Altunköprü, ahın yadı dağlasın
Ayrı düşen ağlasın
Boncuk laplık uşağların bağlasın
Al bağırdağ mazı güller beşikte
Başka bir dat vardı evde eşikte
• • •
112- Altunköprü, haydı ekin biçelim
Bir can gönül bir el bir yol seçelim
Türkmen dilimizçin baştan  geçelim
Çiftçi kardeş biçim bekliri sizi
Gel çalışalım koy yorulak gündüzü
• • •
113-Altunköprü, sevinç eser yelinden
Tatlı sözler bal akırı dilinden
Çok ağladım ayrı düştüm ilimden
Abdal oldum girdim post dağ içinde
Bir güzele vuruldum bağ içinde
• • •
114-Altunköprü, gel bak başı belaya
Yadlar ister el tokusun lale’ye
Hep aşıklar varmak ister sılaya
Kucaklaşma görüşmenin günüdür
Düğün eğlenceni yapmak anıdır
• • •
115-Altunköprü, bu gün bahar olaydı
Türkmen kızı sana tek yar olaydı
Gül açaydı bağımda bar olaydı
Erken dostla kavuşaydım güleydim
Kardeşi şad görüp sonra öleydim

• • •
116-Altunköprü, bende bir kuş olaydım
Kucağında yatmaya toş olaydım
Gülüp özlem dert’ten boş olaydım
Bütün Türkler diyarını gezeydim
Yüce tarihimi kanla yazaydım
• • •
117-Altunköprü, derdimizi anlardı
Sensiz kalan gönül düşüp inlerdi
Çok kimseler (Ali Saka) dinlerdi
(Zalim, zalimle
dillerde ad vermiş
Sesini   kuşlarda  kafeste doymuş
• • •
118-Altunköprü, yıldız kimin çataydığ
Pamuk döşek bir yastukta yataydığ
Nene, dede hırsızları tutaydığ
Bacı, kardeş hoş yoğuda yataydı
Hırsız kaçsa onu ağam tutardı
• • •
119-Altunköprü, mert yiğitler yatağı
Şehit vermiş temiz altun toprağı
Tanrı gözden sakla yatan uyağı
Koy sevineğ her yanımız dost olsun
Gönlü yansın düşman gözü kör olsun
• • •
120-Altunköprü, sensiz kalan ağlırı
Bakışın görüşün yara sağlırı
Ayrılık yürekle sine dağlırı
Bir an uzak düşmek yamandı
Hayatımız karanlıktı zindandı
• • •
121-Altunköprü, her gelen dağ sokuru
Derler mert anne, mert oğul doğuru
Yazık cana bizi gam dert boğuru
Yolumuz zor düştük itgin diyara
Bir zamandı bizde işleri yara
• • •
122-Altunköprü, ver millete sen bir ses
Şirin tatlı süslü suyunda havas
Şen bülbüle tutsak gibi bu kafes
Gençler yiğit toprak vatan bağırı
Savaş için kız oğlunu çağırı
• • •
123-Altunköprü, bir bağ güzel demlere
Sarı dudağ bir tat vermiş çamlara
(Şükürhanzat) dil açanda bir kere
(Ali Saka) her horyatı diyende
Bülbül gülçin öz canına kıyende
• • •
124-Altunköprü(Satih), diyer hoş beste
Bilin bağla gökten ümit sen iste
(Kara çaydan) (Orta yaka) havasta
Ramazanda sini zarfı korulur
Her çayhana bir şenliğle görülür
• • •
125-Altunköprü, gümgüm şimşek çağaydı
Ağ bulutun memeleri sağaydı
Güneş çığıp birde yağış yağaydı
Yağmıyanda Allah bir yağış ile
Eller gökte dam duvarı yaş ile
• • •
126-Altunköprü, molla hasır koyardı
Suç etseydiğ o falaka ederdi
Hurma ile arpa getir diyerdi
Kız oğlanla Kuran’ı Kerim okurduk
Molla kızsa gözlerinden korkardık
• • •
127-Altunköprü, kırlığ kimin saynardığ
(Burda cucu kondu) oyun oynardığ
Yaşlılardan saygı nedi aynardığ
(Pisik üzün silse) konağ  gelirmiş
Evin kadını herbir işe dalarmış
• • •
128-Altunköprü, toplanır tüm erenler
Dizi durar törende aşk koranlar
Görün bakın mutlu geçer her günler
Kuşlar öter gül açacak vakit oldu
Köylümüzün duyğusuyla can doldu
• • •
129- Altunköprü,(kaya başa)bağardın
Yad düşmanı yandırıpta yağardın
Kız gelincin kolbağ yüzük tağardın
Hep sevenler sende mihman olurdu
Her taşına binler kurban olurdu
• • •
130-Altunköprü, Türkmen diye şanım var
Bayrağ toprağ için temiz kanım var
Dostum varsa sayısız düşmanım var
Çok mutluyum anne babam yanımda
Bacı,kardeş yüreğimde canımda
• • •
131-Altunköprü, süslü yanar ışıklar
Dar gün olsa dost dostunu kucaklar
Orda burda güler oynar çocuklar
Meltem eser koku dolu her yönün
Ümit verir dünün ile bu günün
• • •
132-Altunköprü, söndür gözü yan ile
Anne baba kardeş dostu şen ile
Bu toprakla tarih yarat kan ile
Sen atılğan milletini sal yada
Bir erını değışme yüz bin dada
• • •
133-Altunköprü, (atabacı) oyunu
Uşağların mini sesi uyunu
Çok severler köylü  kızın huyunu
Bahar gelse kesik horyat çağırır
Tahır on başı hoş konuşu bağırır
• • •
134-Altunköprü, büyük cami ezanı
Sultan Espek güzel  kızla düzenı
Orta yaka al ışıkla bezeni
Serin ırmak suyun coşup ağanda
Her köşende güneş batıp çığanda
• • •
135-Altunköprü, toprak koksun  sepeydin
Çile bülbül gül dudağın öpeydin
Dertli gönül güzel yara çarpaydın
Altun saçın göğsüm üste koklaram
Sesin duysam gönlüm için yoklaram
• • •
136-Altunköprü, (gündü geçer ağlama )
(Bu kapıyı) örten açar ağalama
Dostan gönül zehir içer ağlama
Neye yarar dost dostuna yanmasa
Acımızı öz acısın sanmasa
• • •
137-Altunköprü, yolun bağlı olmasın
İpek saça ağda düşüp solmasın
Sevdiğim yar yad ellere kalmasın
Vurğun gönlüm şirin yarın isterdi
Aklım aldı mene özün gösterdi
• • •
138-Altunköprü, sonbaharı gelende
Yerle gökü mutluluğu dolanda
Şeker kurban bayramıda olanda
Gönüllerden çıkar kinle gam o gün
Gül yüzlerden damlayacak nem ogün
• • •
139-Altunköprü, pek toprakla öğündü
Şehidin al kanını hakla şirindi
Aşkımız hep bayrak yurda derindi
Yok olacak bizi düşman vuranda
Ad kazanır millet üzün yoranda
• • •
140-Altunköprü, mert (Aslana) koşanda
Balık satıp ter kan ile coşanda
(Rahman sarhoş) bağı yada düşende
Taze hıyar terozonu satırı
Tut üzümün gölgesinde yatırı
• • •
141-Altunköprü, cennet bostan bağını
Çok aydındı aydın kalsın çağını
Yar gelirse gençler suya dağını
Kimi köprü üsten atar özünü
Kimi balık tutsun koyar gözünü
• • •
142-Altunköprü, bin bir renk ışıklar
Mutlu olsun acı gören aşıklar
Ayrılıktan sonra başlar kucaklar
Yıldızlarla yar tanışma isterler
Gül çiçekle hem konuşmak isterler

• • •
143-Altun Köprü, düşan kopup tam çöktü
Beklenilen güneş ümit gün söktü
Her atılğan Türkmen genci yad büktü
Tüm meydanda şanla ateş ol köprü
Kıp kızarıp kandan güneş ol köprü
• • •
144-Altunköprü, gör uşağlığ çağında
Kokulu gül derdiğ bostan bağında
Balık yerdiğ sarı dudağ ağında
Çile dertten gönülü çok şen iydi
Şarkı, türkü ,bülbüllerle kuş sundu
• • •
145-Altunköprü, canıma can katıncav
Balam nenev leyla edip yatıncav
Koğu saçan gonca, güle batıncav
Öz nenemle bala leyla ederdi
Sızlıyıpda beşiğimi balardı
• • •
146-Altunköprü, yavrun yatıp kağardı
Gözden yaşı moncuğ ,moncuğ ağardı
Beşiğine gök laplığı tağardı
Nene diyer oğlum dertten kurtarsın
Yedı kapı dilanım başı sağ olsun
• • •
147-Altunköprü,(Abbas)çayın içmeli
Hurma helli külçesini seçmeli
Oğlum olsun davat kapsın açmalı
Bir gün evvel kızemığtan kurtar sen
Nenem takin boyuvada heyran men
• • •
148-Altunköprü, şehit adı ne hoştu
Yurt milletçin sönmeyen bir güneşti
Anne, baba, öz oğluyla görüştü
Biz isteriğ bu şerefliğ dadını
Ey şehidim yüce parlak adını
• • •
149-Altunköprü, yerin süsle boyanmış
Gece yatmış her yatanlar uyanmış
Bize döner, felek çarğı dolanmış
Sanma bizi başka millet vazgeçsin
Hiç zan etmem cehaleti yurt seçsin
• • •
150-Altunköprü, seni candan seçmişem
Nur üstüne karanlıktan geçmişem
Toplum için hak yolunu açmişem      
Herkes millet için kanla duranda
Doğruluğu yanlışlığı görende
• • •
151-Altunköprü, yazığ canlar basılsın
Güneş doğsun karannlığı kesilsin
Her bir yerde  bayrağımız asılsın
Kalksın gençler kanla coşup çalışsın
Ahlak, bilgi, hak, adalet alışsın
• • •
152- Altunköprü, akkoyunla kalk dayan
Ey anne can tenim gözüm anne can
Aç gözlerin yuğusundan bir uyan
Seni görmek diye ölmek isterim
Yönün dolaştıkça görmek isterim
• • •
153-Altunköprü, sultan murat sen çağı
Kan içinde dalğalanan sancağı
Tarih boyu belli Türkmen bucağı
(Geçme namert köprüsünden) aparsın
(Koy su seni, güller gibi koparsın)
• • •
154- Altunköprü, kormuş hakkın tahtını
Burdan kalkmış kör oğlunun atını
Ulu Tanrım açsın millet bahtını
Dede Korkut bu toprakta iz koymuş
Yıllar boyu onu herkes tam duymuş
• • •
155-Altunköprü, hoştu( Şükürün
)
sesi
Düğün şarkı eğlencede neşesi
Makam ile kerem kesük ustası
Güzel okur mazan yolcu bayatı
Davul zurna şahlandırı kır atı
• • •
156- Altunköprü, küregenin türmesi
Ne güzeldi gelinin saç horması
İpek kimin gonca güller burması
Kindi vakti hamamdadı küregen
Halay başlar gelin eve gelirgen
• • •
157-Altunköprü, eve damat gelende
Bacı anne oynar sazlar çalande
Güzel kızlar atabaya dolanda
Sağdiç atar şeker, üzüm, deminnan
Şabaş başlar can kurtarı gaminnan
• • •
158-Altunköprü, kızlar suya inende
(Şakir ağam) köy yazıdan dönende
Şirin uşağ eşeğine minende
Kış gecesı matal duyup güllerdi
Ki elinde karpuz tutup gelirdi
• • •
159-Altunköprü,güneş rengin açanda
Güzel kokun, her bir yana saçanda
Çocukların, oynadıkça kaçanda
Çok sevinnem, balam yüzün görendem
Anne kimin, başın üste, durandam
• • •
160-Altunköprü, temiz Türkçe dilim var
Kerkük, Erbil, Tuz, Telafer,dalim var
Sensiz mene ayrılık var, ölüm var
Rüzgar essin kokun versın bu yana
Çokca selam Türkmen adın doyana
• • •
161-Altunköprü, kış gecesı görüşmeğ
Ev konşuyla suhbet edip soruşmeğ
Mankalayla matal diyip konuşmeğ
Hiç çığmiri geçen günler damağtan
Arı kimin bal alırdığ kavağtan
• • •
162-Altunköprü, renkli açmış güllerin
Başka hayat esende hoş yellerin
Kanlar coşar bezendıkçe yollarin
Bağ canlanır oynar lale sünbüllar
Gün doğmadan söyler türkü bülbüllar
• • •
163-Altunköprü, Kerkük derdin alanda
Bastamlıya, Tuz, Şehrabana dalanda
İç sevgisin yurt millete salanda
Bak Dakukun, şirin eser havası
Aslan yiğit kadın kızı balası
• • •
164-Altunköprü, kervan geçti oyan sen
Ateş saçıp düşman gönlün oyan sen
At cileyi mert Türkmene dayan sen
İnan Taze başımızda bir tac sen
Aydınlık saç beklenilen amac sen
• • •
165-Altunköprü, ağşam vağti girerdi
İftar edıp her kes oruç kırardı
Toplar çağıp Molla azan vererdı
Köpme hurma türlü yemeğ görerdiğ
yoğsul, öksuzlerin halin sorardiğ
• • •
166-Altunköprü, göneş doğup batarsa
Ak bulutlar gök yüzünü tutarsa  
Bahar günü yıldızımız çatarsa
Onda kalmaz gözü tutan domanlar
Başka renk süs verir bağla gülşanlar
• • •
167- Altunköprü, hak muradın verende
(İmam Receb) bu halimi görende
Anne, Baba karşımızda duranda
Bacı, kardeş gözümüzde yeri var
Kavuşmarsak acı günü can duyar
• • •
168-Altunköprü, toydu sazlar çalınsın
Eglenceyle, her yan halı salınsın
Sevenlerin tüm, arzusu alınsın
Şabaş, mal şabaş, kızla oğlan şabaş
Şabaş, anne, baba, yoldaşla, kardeş

169-Altunköprü, çiftçi ekin biçeydi
Harman kağmış saman, arpa biçeydi
Yorğun olan, buzlu ayran içeydi
Toprağ hoşmış bir kokusun alaydım
Al ter döküp özüm işe salaydım
• • •
170-Altunköprü, dar günde dost yeterdı
Konu konşular konağlığa gederdi
Yaşlı olan tatlı hakat ederdi

(Güler deyzem) Matal ,Horyat diyende
Dinliyanlar oturu, dur heyvanda
• • •
171-Altunköprü, gam gömlegin  soyaydım
Köylüların şen türküsün, duyaydım
Tüm evlerde gülmek, sevgi koyaydım
Sende kalmak hayat başka bir gündü
Kavuşmaya, halayla hoş, dügündü
• • •
172-Altunköprü, (küçük camı)
ezanı
Cuma günü tüm Müslüman düzenı
Kimi kılır Farzı, kimi kazanı
Mehmedin çok yücedir bu dini
Tende tutmuş çocuk, erkek, kadını
• • •
173-Altunköprü, toy şenlikle gülende
Adağ günü, gelin evi dolanda
Dost,  komşudan al abayı alanda
O gelinin adağında, olaydım
Baht yıldızın mende orda bulaydım
• • •
174-Altunköprü,
(Vakaşaya) getmeli
Kızın bahtin açıp muraz tutmali
Yası olsun cuma daşı atmali
Yatan bahtlar bir gün  geli uyanı
Menim Nenem, niyat tutar inani
• • •
175-Altunköprü, barmağ şeker edeydiğ
Uşağlara beleş, beleş vereydiğ
Şam topuyçın çok yerlere gedeydiğ
Şam darısı unlu şurup isterdiğ
Her yemeğı gönül, ister dilerdiğ
• • •
176-Altunköprü,
İslam dinin çırağı
Dalğalanır ULU TANRI bayrağı
Türkmen toprağ için açmiş kucağı
Ses gelir millet adın doyana
Çok darılır genci yada uyana
• • •
177-Altunköprü, eski çağın aktardı
Zulüm sona vardı dertten kortardı
Aşık olan öz gönlünü yakardı
(Şevket Ateş) gözün açtı burada
Şair idi sevdi kaldı yarada
• • •
178-Altunköprü,paşa, ağa, hem beğden
Şirin tatlı aşkı çıkmaz yürekten
Dağıt sis dumanı saçıl yer gökden
Kokun coşar gül çiçekle nergizden
Düşsün gama hoşlanmıyan hiç bizden
• • •
179-Altunköprü, geldi bahar, seyranı
Kendin göster budur metlik meydanı
Haydı akırt damarlardan al kanı
Atamızdan binlerce yıl yurdumuz
Aslan gençler karşı durar ordumuz
• • •
180-Altunköprü, öksüz kalan ağladı
Bayrak şehit yarasını bağladı
Dertli Kerkük yürekleri dağladı
Sende Köprü Türkmen için yan Köprü
Kan kardeşe durma verde can Köprü
• • •
181-Altunköprü, orman,çamın dillandı
Sular aktı kavun karbuz ballandı
Yarı gördüm dilim, ağzim sulandı
Altun suyun tat tadını bal gibi
Gözel kızlar süslenmiş gül şal gibi
• • •
182-Altunköprü, gelin eve gelende
Günler geçıp yedısıne yetende
Sini gezip her kes para atanda
Bu şenlikte öz yarımı bolaydım
Bakışına canım kurban vereydım
• • •
183-Altunköprü, çokur tike kazardiğ
Daş gülleni atmağ için düzerdiğ
Karın toğ olsaydı koşup gezerdiğ
Ne bilirdiğ acı nedi kef neddı
Hayat nedir ölüm nedi var adı
• • •
184-Altunköprü, kolağ verip sese gel
Serinlik ver haydar, haydar ese gel
Kılıc takin dağı daşı kese gel
Bahar oldu buğday arpa biçildi
Harman yeri, cercerlarla geçildi
• • •
185-Altunköprü, Kerkük adın alanda
Çoban kaval kuzularçin çalanda
Köylü kızı meylin aşka salanda
Yol gözleyıp dört kapıya ererdı
Muraz tutup canın müştü vererdı
• • •
186-Altunköprü, kızlar halay tepeydı
Şabaş edip şeker çiçek seperdı
Anne kızın kucaklayıp öperdı
Vallah hoştur Turkmen köyün dügünü
Koy çağırsın Tatar baba bugünü
• • •
187-Altunköprü, balık, sepet bucağı
(Gülüm asaf) (Seyit Ahmet) ocağı
(İmam Recep ) bize açmiş kucağı
Baş dolanır hasta cana et çara
Al derdimiz yetiş  bir hat havara
• • •
188-Altunköprü, (Ateş oğlu) kahvesi
Matal diyen genc, ihtiyar yuvası
Burma hellı çayı, gönül davadsı
Nergilesi başka tatdır içene
Avni yardım eder derdin açana
¨ ¨ ¨
189-Alunköprü, bulanığ su durulur
Tanılmıyan tanılandan sorulur
Hoş sözlere inananlar yorulur 
Bir yabancı görse bizi severler
Karşılaşıp sayğı sevgi görerler
• • •
190-Altunköprü, bir yas olsa sızlarmış
O ( Necibe) kadınları gözlermiş
Her bir seven ölüsünü özlermiş
Tanrı yardım etsın ölü evine
Kimse hiç düşmasın felek tavine
• • •
191-Altunköprü güldür, Türkmen köyünü
Bağ bostandan kesilmesin suyunu
Güzel olur köylü kızın huyunu
Her bakışta bin bir türlü nazı var
Hayat veren tatlı şirin sözü var
• • •
192-Altunköprü, yıldırımlar çağışı
Yoğsul çocuk yağış altan bağışı
Nenelerin göz yaşları ağışı
Çoğ sevini oğlu asker oluptu
Türklük için gevli iman doluptu
• • •
193-Altunköprü, kış gecesı görüşmeğ
Ev komşuyla sohbet edıp soruşmağ
Mankalayla matal açıp konuşmak
Hiç çığmırı geçen günler damağdan
Arı kimin bal alırdığ kavağdan
• • •
194-Altunköprü, sohur vağtı olunca
Erik ezme soframızda bolunca
Davul zurna kapılarda çalınca
Seher olup kalkıp halay teperdığ
Yolçu varsa ardıyca su seperdığ
• • •
195-Altunköprü, horoz pınde baynardı
(Meryam) anne dendoç yapıp kaynardı
Bütün kızlar ev işinden aynardı
Kimi telli azyasını bıçerdı 
Kimi çini buzlu ayran içerdı
• • •
196-Altunköprü, suyun coşup ağanda
Yeni gelin yokusundan kağanda
Altun gerdan kolbağ inci tağanda
Hayran ollam yar bakışın görendem
Bir dat allam öz barımı derendem
• • •
197-Altunköprü, güneş doğdun batmadın
Türk milletin sevdin özge tutmadın
Anne gibi büyütünda yatmadın
Gözü açtık tek sevgine düşeni
Hiç bozulmaz ömrün şirin gülşeni
• • •
198-Altunköprü, Türkmen seni hep bekler
ALLAH diye secde eder melekler
Tek koynunda hoş beslenmiş dilekler
Bak yavruna güler oynar şen  Köprü
Bir az düşün halımızı an köprü
• • •
199-Altunköprü, nenem tez kağ diyerdi
Davul geldi oyuna bağ diyerdi
Yemeğ bişmiş lambanı yağ diyerdi
Babam uyağ  bizde halay olurdu
Taniş komşu heyvanada dolurdu
• • •
200-Altunköprü, yıllar sende konağım
Çim taşına toprağına dayağam
Yoku bilmem gece yatmaz sayağam
Gönlüm açuk hayatımda hep sana
Vurğun oldum iç sevgini ver bana
• • •
201 Altunköprü, meltem koksun saçaydı
Şafak söküp yeni bir gün açaydı
Aydınlığ hoş. karanlığlar kaçaydı
Kokun alıp yurdumu bir göreydim
Öz elimle çam saçını horeydim
• • •
202- Altunköprü, nar suyunu sızeydım
Orta yaka tarahları gezeydım
Her sık dostun derdin bilip yazaydım
Balık  kimin kayabaşta üzüram
O yar için gül karanfil düzüram
• • •
203-Altunköprü,güneş doğup saçanda
Çiftçi kardeş arpa buğday biçende
Kalankoçlar yuvasına uçanda
Kanat alıp yavrusunu görerdi
Ona, den, su, seve seve verirdi

• • •
204-Altunköprü,(Heybet) ekmek yapanda
Tandırda hurma külçe köpende
Yumurta yağ sürtüp şeker sepende
Bayram gelse konşulara paylardı
Yeni doğan uşağ evide boylardı
• • •
205-Altunköprü, at meydanda koşseydı
Yiğit gencler temiz kanla coşseydı
Çok kötüdür er tavunnan düşseydı
Canımızı yurt millete vermişiğ
Dağı daşı sesimizle yarmişiğ
• • •
206-Altunköprü, çamda damlar yapardığ
Komla toprağ  birbirine katardığ
Çocuk iken mizrah  gülle atardığ
Seve seve kılınc  kalkan oynardığ
sayğı  nedir sevgi nedir aynardığ
• • •
207-Altunköprü, Hakim sebze satardı
Kayış soğan teretöre katardı
Her kes hıyar salatalık yapardı
İşliyanlar parasını alırdı
Çok yoksullar yemekten aç kalırdı
• • •
208-Altun Köprü, çırağ yanıp açanda
Pembe ,yeşil, mavı, renkler saçanda
Karanlıklar, üstümüzdan uçanda
Uzaklardan  Furat suya bağardığ
Yıldız kimin aydın ışık ağardığ
• • •
209-Altunköprü, meral ceyran kaçırı
Kuş sığırçın göl dereye uçurı
Anne için yavru kanat açırı
Bizden selam bizim Türkmen yurtlara
Mutlu olup son verelim dertlere
• • •
210-Altunköprü, mert erlerin bucağı
Doğru temiz şan şerefler yığnağı
En veremlı ulu altın kaynağı
Sana geldim kokla yavrun kucakla
Tarihin aç öğün  halkla toprakla
• • •
211-Altunköprü ,gözden yaşıv sileydiy
Bir gün evval dost düşmanı bileydiy
Mutluluğu tek Allahtan dileydiy
Er gençleriy menem, menem diyerdi
Bayrağ Türkçün canlarına kiyerdi
• • •
212-Altunköprü, (Habeş kaya) düzlüğü
Gülüstandı baharıyla yazlığı
Kah serindi kah esiri buzluğu
Güzel kızlar indi suda özürü
Seyran eden her bir yanın geziri
• • •
213-Altunköprü, güneş doğup batarsa
Sessiz bulut gök yüzünü tutarsa
Bahar günü yıldızımız çatarsa
Onda  kalmaz gözü tutan dumanlar
Başka renk süs verir bağla gülşanlar
• • •
214-Altunköprü, kavun ,karpuz ekende
Türkmen kızlar cereyla su, çekende
Horoz baynar yeni şafak, sökende
Güneş doğar her kes gider işina
Erkek odur ailesin, düşüna
• • •
115-Altunköprü, yelepeyden koşurdığ
Oynar güler sıcağ kanla coşurdığ
Vallah bizler güzel günler yaşırdığ
İnan hoştur uşağların döğüşü
Arvatlarin, birbiriyla süğüşü
• • •
216-Altunköprü, yaşam tatlı, şirindi
Şat kağması, sevimlidi serindi
Aşkın yüce gönlümüzde derindi
Çok isterdim bir geleydi o günler
Yapılaydı tören ile düğünler
• • •
217-Altunköprü,sabah horoz baynasın
Koy şeytanlar oyununu oynasın
Gönlümüz pek bizi dostlar aynasın
Her birimiz Türkmen için dayağığ
Hiç korkmadan gece yatmaz uyağığ
• • •
218-Altunköprü, Salahidan geçeğın
Orta yaka, suyunuda içeğın
Bahar geldi gonce gülü siçeğın
Yeni doğmuş mutlu bir gün olaydım
Ümit coşan gönüllara dolaydım
• • •
219-Altunköprü, dost halimiz sorunca
Oğlan kızı can gönülla sevince
Her kes yarçın öz canını verince
Hiç zan etmem seven bir gün bozulur
Arvat  kişi bir evinde düzülür
• • •
220-Altunköprü, küsülanlar barıştı
Toy düğünda neşe sürdü görüştü
İt kediyle koştu yolda yarıştı
Kurt ceydı o koyunu yiyince
Aslan odur öz postunu giyince
• • •
221-Altunköprü, sende seyran olunca
Her bir yanın gül karanfil dolunca
Uçan kuşlar dalimiza konunca
Ümit doğan mutlu günler donaydı
Her bekliyen istegini bulaydı
• • •
222-Altunköprü, nice solsun gülüm, yar
Sensiz başka kime verim gönlüm, yar
Saçlarını göğsüm üste, bölüm, yar
Karşım alan güzel şirin süssin, yar
Acem kına el ayağa sürsin, yar
• • •
223-Altunköprü, sende yiğit milleti
Sultan Murat sudan sürdü kır ati
Ticaretla varlı ettin, devlati
Hep milletin inanç dolu mutludu
Her toprağın verimlidi kutludu
• • •
224-Altunköprü, suyun şattan dökende
Mutlu bir gün ümit ile sökende
Bülbül için gül budağın eğende
Mende nazlı yarı görsem kocalmam
Gözlerine bakıp doysam acalmam
• • •
225-Altunköprü, seni andim kuşlarla
Aşka düştüm uzun çatma kaşlarla
Öpe, öpe daldım sedef dişlerle
Yarı seçtim bütün güzel kızlerden
Gönlüm aldı bir bakışta gözlerden
• • •
226-Altunköprü, dostun yurttan göçürtmez
Düşünen er günü boşca geçirtmez Turan kuşun yad bağına uçurtmez
Yiğit olur meydanda can verenler
Gözde yaşar toprağa kan verenler
• • •
227-Altunköprü, her yanına bakıram
Tarihini Türklüğünü okuram
Millet için hep canımı yakıram
Yağmur serper bulut kaplar yüzünü
Aşkla yaşa toprağa ver özünü
• • •
228-Altunköprü, sönmez yanar ışığın
Mangalayla kömür çaylı kışlığın
Kan coşturur mutluluğun kışlığın
Çocuk idim gözüm açıp bakırdım
Dertlerden bu canımdan bıkırdım
• • •
229-Altunköprü, balıkçı tor kırmıştı
(Hasan  nimnim) sılavanı görmüştı
Uzun yıllar her kes onu surmüştı
Su altında ki çocuğu var idi
Silavada onun için yar idi
• • •
230-AltunKöprü, Yavar bize yeterdı
Yiğit idi yer altınde titrerdi
Her dertlinin dermanını sorerdi
Hiç korkmzdı ateş olsa girermiş
İşte onu bizden alan kadermiş
• • •
231-Altunköprü, düşman canım yakırı
Gözüm yaşı kan, kan olup akırı
Detlı annem bu halıma bakırı
Bittim ALLAH al ruhumu söylerem
Yurt toprağa kendim kurban eylerem
• • •
232-Altunköprü, yüce dimdik başlı  sen
Ulu üstün, çok koca sen yaşlı sen
Güzel süslü mermer bellur taşlı sen
Al iç şarap erenlerin elinden
Kanma söze yad düşmanın dilinden
• • •
233- Altunköprü, su sunası  geçende
Civciv serçe uçup, kanat açanda
Kuş kırğilik  saynıyanda, kaçanda
Bülbüllarda öter güllü bağlarda
Ümit verir aydın olur çağlarda
• • •
234-Altunköprü( Salıh), bağda gezerdı
Her düşmana karşı, karşı düzerdı
Yamanıydan ilan akrap ezerdı
Çok korkardı kim uzaktan görende
Bayırtırdı yumruğ atıp vurende
• • •
235-Altunköprü, çoklar haca gettiler
Taşlar atıp tavafida ettiler
Hem Mekkeye, Medineye yettiler
İhram giren kuş vurmağı günehti
Bize iman veren yüce ALLAHTİ
• • •
236-Altunköprü, sevinirdiğ dügünden
Çok mutluyduk neşe bulduk o günden
Eski anlar getmez gözüm önünden
Ne şirindi atlı gelin gidende
Sağdıçlarda şeker badam atanda
• • •
237-Altunköprü, bağlar üzüm tutuptı
(Ömer mendan) sepet, sepet satıptı
Gelin barmağını yiyen yutuptı
Çok tatlıdır bal kimindi dadını
Paşa üzüm hoş şirindi tadını
• • •
238-Altunköprü, karşı savaş ederdığ
Kuş vuranla sapan elde tutardığ
Kelle kırıp taşı nışan atardığ
Şarkılardı kan sapanlar atanlar
Çokluk kazanırdı yarış yapanlar
• • •
239-Altunköprü, dalda konan komrunu
Hak korusun uzun etsin ömrünü
Bibisinden ister içsin suyunu
Bibi su, su getir erken gün batmış
Balalarıv susuz dert gamla yatmış
• • •
240-Altunköprü, hiç bir dost yok karşımda
Top oynardım sırma börk’ü başımda
Eteğım daş dolu küçük yaşımda
Adım atıp dam başına çıkırdım
Kuşvuranla serçelerı yıkardım
• • •
241-Altunköprü, mazara gettım ikindi
Ku’ran tuttum cimle canım diskindi
Ölüm geldi gönlüm burda suskündü
Bir baksavuz her mazarda yatan kim?
Türkmen için kan toprağa katan kim?
• • •
242-Altunköprü, şeker kaymağ bal nenem
Dizin üste al başımı sal nenem
Gözümü yum sen karşımde kal nenem
Leyla balam ile nenem yatam men
Hoş yukuya ninni eyle atam men
• • •
243- Altunköprü, gençler derse dalsınlar
Ümitlerin kitap ilme salsınlar
Hakla doğru, iyliğ yolun alsınlar
Mert Türkmen’in gerek genci çalışsın
Ahlak bilgi tarihini alışsın
• • •
244-Altunköprü, hain olmaz kızımız
Yad oğlunu sevip dalmaz  kızımız
Tek başına serbest  kalmaz kızımız
O şerefli, o utancak atılğan
Türkmen için her alanna katılğan
• • •
245- Altunköprü, annem dedi hayata
Çalış oğlum yardım ile millete
Yiğit olda kanın ver Türk devlete
Sağ ol anne bu canımdı milletçin
Sen  büyüttün al kanımı milletçin

246- Altunköprü, saf suyunda çımerdığ
Yüze yüze kalkıp düşüp tomardığ
Kavuşmayı Tuz, Erbil’de umardığ
Dert gam nedi ölüm nedi bilmezdığ
Dost gülmese inan bizde gülmezdığ
• • •
247- Altunköprü, gönül dolu imandı
İslam dini bizim için burhandı
Prensipsiz millet boştu yalandı
Bir gün olur, zulüm önü kesilir
Kerküküm’de Türk bayrağı asılır
• • •
248- Altunköprü, şahit kalksın dayansın
Düşman nedi millet ona inansın
Hep yatanlar uykusudan uyansın
Biz çalışsağ kimse bizi geçmezler
Türk yolundan başka yolu seçmezler
• • •
249- Altunköprü, nenem yapar yoğurdu
Teşte unla sula hamur yoğurdu
Sığırımız buzavunu doğurdu
Buzav etin kuşbaşıyçın koyardığ
Sıcak yufke ekmek yiyip doyardığ
• • •
250- Altunköprü, Türkmen kardeş birleşek
Kerkük, Musul, Erbil, Duzda yerleşek
Aslan gibi er meydanda görleşek
Her Türkmen’e sevgim akar mert Köprü
Yatan varsa birden kalkar mert köprü
• • •
251- Altunköprü, dinin seven insan var
Hem Kura’na hem Tanrı’ya iman var
Sakın kifir etme, gülen şeytan var
Pek topraktan sen yarattın insanı
Kafirdır etmeyen sana imanı
• • •
252- Altunköprü, bağda bağvan olaydığ
Ağaclardan   incir, erik alaydığ
Anne, baba bal dadınız doyaydığ
Etek cibe sepetlere koyaydığ
Alma narın kapuğunu soyaydığ
• • •
253- Altunköprü, atlı yayan oyunu
Her kız  çocuk  kavurçağla sevini
Bohçe, bohçe ile yapar evini
Her bir çocuk, özün büyük sayardı
Gülüşünü bütün yana yayardı
• • •
254- Altunköprü, kumdan adam yapardığ
Hamam kolçun avuç sular seperdığ
Hem dağıdıp ağzın gözün tapardığ
Yeni yapıp yiğmesine kıymeden
He oynardığ şat başından ceymadan
• • •
255- Altunköprü, sıra sıra korardığ
Sağlan bacı oyununu severdığ
Üç adımda otuzanı vurardığ
Şirin güzel uşağlığın hoş çağı
Uşağlardı nene baba çırağı
• • •
256- Altunköprü, Naşim pamuk dıderdı
On ki kardeş matalını diyerdi
Her kesı mat edip zavkta  koyardı
Bir var imiş,bir yok imiş diyardı
Yalan gerçek sözü her kes doyardı
• • •
257- Altunköprü, karı gülüp kaynardı
Dur havuşta sulu sakız çeynerdı
Boğaz, dudağ çeneside oynardı
Ev kapsında uzun kısa diyermış
Kız erkeğe bühtan edermiş

258- Altunköprü, suyun şirin akanda
Taze, Duzda dost halaya kalkanda
Heyecanlı erkek, kadın bakanda
Gel toplanıp katılağın halaya
Bir oluncağ düşman girmez araya
• • •
259- Altunköprü, Türkmenler şad olacağ
Yer altında et sümükler solacağ
Her arıyan istediğin bulacak
Hak korulu suçlu, suçsuz aranı
Mutlu olur kim kazansa kuran’ı
• • •
260-Altunköprü, börk camadan sararken
Türkmen için dağı taşı yararken
Mert köylü’de ölüme can dayarken
Men Türkmenem her Türkmen’e can verem
Gel kardeşim Kerkük için kan verem
• • •
261-Altunköprü, Al bayrağı sararken
Dost dostunu bir dar yerde ararken
Ağlar girip sıyahları soyarken
Her kes korkup düşer kaçar vay ölüm
İster almak zalim mennen tek gülüm
• • •
262- Altunköprü, sende şenlı toy düğün
Güzelleşir gezer kızlar gün be gün
Yiğit olda her Türkmen’le  sen ögün
Mutlu olun gözüm size tikmişem
Candan sevip başım Türk’e ekmişem
• • •
263- Altunköprü, buğda sünbül biçildi
Arpa saman kağdı tuzdan seçildi
Harman yeri cercerlerle geçildi
Bizim çiftçi iyileşti sayrıdan
Derebek yok kazancı var yarıdan
• • •
264- Altunköprü, gözlerden yaş sızanda
Arafatlık bulğur pilav kazanda
Asma bacı iş başında kızanda
Komşu tanış gezdırılır  kurbanlar
Göz ALLAH’A
Tiker yoksul kalanlar
• • •
265- Altunköprü, bahar seyran başladı
Cuma günü teyzem yeri daşladı
Get gelenden bir söz duydun coşardı
Yedı taşı havaladıp atardı
Muraz alsa gece rahat yatardı
• • •
266- Altunköprü, Ataların ocağı
Yerlerinde yaşar mertlik kuşağı
Oğuzhan’dan yanmış sönmez çırağı
Tüm dünyada Türkmenlerin adı var
Kanı temiz toprağının dadı var
• • •
267- Altunköprü, dedem yurdu ışığım
Türk annemden pek süt emen çocuğum
Bu toprakta başım üste konuğum
Sen olmasan Leylan Yayçi, men hiçim
Ayrı kalsam ağlar gözüm can içim
• • •
268- Altunköprü, gülüm gönül çiçeğı
Hem ümidim hem gözümün bebeğı
Tek sevdiğim hayatımın dileğı
Beşir, Tisin damar kanda sen varsın
Dilimde sen gözde canda sen varsın
• • •
269- Altunköprü, düşüncemde kanımda
Onurumda hem duyğumda şanımda
Kurban bir taşına malim canımda
Sana benzer güzel yoktur gözümde
Sen hecesin sen türküsün sazimda
• • •
270-  Altunköprü, küsa geldı gelende
Çomağ elde kapıları çalanda
Torbasıda ekmem ile dolanda
Çemçele kız her bir eve giderdi
Yağış yağsın candan dua ederdi
• • •
271- Altunköprü, bağ bostana gedibem
Çay karpuzun yiyipte kan edibem
Her dilimin, dil damağla dadibem
Munnen yiyen oğlan doğar diyerler
Yemiyeni özün boğar diyerler
• • •
272- Altunköprü, yıldırımlar çağırı
Yağış yağıp merzip şurul ağırı
Gök kuşağı çıkmış her kes bağırı
(güneş çığsın helva bişsin) yiyeğin
(Yahudlara kıran düşşün diyeğin
• • •
273- Altunköprü, Hacı Yasin bağında
Türlü bar var solunda hem sağında
Hana, hana yaptığ uşağ çağında
Yeni doğan dilinden aynardım
Kuzu, koyun kazbazıyla oynardım
• • •
274- Altunköprü, nenem üstüm örterdı
Hem yatırdıp leyla balam ederdı
Şirin sözü çok hoşuma giderdı
Kardeş, bacı bir yokuya geçerdım
Öz  derdimi bes teyzeme açardım
• • •
275-Altunköprü, bülbül öter gül ile
Seven gönül hiç aldanmaz dil ile
Yurt satılmaz ağa ile kul
ile
Yolçularçın yol tanıdan yıldız biz
Ümit veren her geceye gündüz biz
• • •
276- Altunköprü, sürmendendı o gözler
Al boyağla güzel olmaz o yüzler
Kasırğayla balık vermez denizler
Her gülüşle dertlı yüzler nurlanır
Gece yüzü aydın beyaz tüllanır
• • •
277-Altunköprü, sağlam gençler oturmaz
Çalışan er tembelliği artirmaz
Mert oğullar anne hakkın itirmaz
Sevgi veren bizi tutan  ilgidi
Hayat koyan cahalata bilgidi
• • •
278-Altunköprü, sende mutlu hayatı
Yiğit sever kılınc kalkan kır atı
Ümit ile yaşar Türkmen  mlleti
Bülbül öter her yarında bahar var
Süslü yerin sana güzellik uyar
• • •
279-Altunköprü, kızlar dızlığ girermış
Bir tel üste kumral saçın tararmış
Koca baba, tatlı öğüt verermış
Tahir ağa bu çolanın gülüydı
Gönlü iyliğ sayğı sevgi doluydu
• • •
280- Altunköprü, Kayış baldır matalı
Dinledikçe çocukları mat alı
Ayşe hanım iğne takar yatalı
Uşağ doğup korkar onu al alsın
Zeyistandı rengi soralıp saralsın
• • •
281- Altunköprü,(
Hacı leklak havada)
Kanat çalar uçmağ ister yuvada
Yağda bişer yumurtası tavada
Sabah erken düşep ile yemeğı
Çok tatlıdı köyün pınır kaymağı
• • •
282- Altunköprü, kara çakır çayin var
Kış gecesı tatlı hellı çayin var
Mangalada bişen daha neyin var
Yap dırnağlı kızsın tandur ateşı
Tütün veri lokum kimin kuş başı
• • •
283-Altunköprü, gözün açta uyağ ol
Ver canını milletine dayağ ol
Her Türkmen’le gece gündüz sayağ ol
Vefalı ol yardım göster yurduna
Gir savaşa biz koşarığ erdına
• • •
284 Altunıköprü, kormuş düğün şen toylar
Oğlan kızla teper kırma halaylar
Bayram kimin bezenir ev saraylar
Her bir yanda güzel koklu güller var
Şarkı, Horyat dimeye dillar var
• • •
285- Altunköprü, dem şohumlu karpuzu
Hurda şirin al kan kimin kırmızı
Her bağında ekmış taze teruzı
Yaz mevsumu yüklanıpta satılır
Şehir köyler almasına katılır
• • •
286-Atunköprü, odun kıyığ köyden al
Kış gününde sıcaklığı cana sal
Köylü kardeş sev yerını ekte kal
Gözün açtın toprağında yerınde
Köylülüğün işle alın terinde
• • •
287-Altunköprü, kaya başın gezeydim
Balık kimin su içinde özeydım
Her yoksulun acısına düzeydım
Azrayilda gelip canım alaydı
Ölmeden bir gönlümü şen olaydı
• • •
288-Altunköprü, Şamil yoğurt satanda
Ayran yüzü kere kaymağ tutanda
Kahvaltı bal pınırı katanda
Gözün baksın her aclığı doyana
Dertle gama yiğit olan dayana
• • •
289-Altunköprü, seher yelı esende
Yağmur koksu tüm evlerı basande
Öten bülbül öz gülünden küsende
Degirmenci arpa buğda dertıyor
Kazancında birden ona artıyor
• • •
290-Altunköprü, pek cevherin unutmaz
Boş boşuna Aslan canın çürütmaz
Oğlu için anne yaşın korutmaz
Sağlam daşı yağış vursa ıslatmaz
Yıllar geçse altun almaz paslatmaz
• • •
291- Altunköprü, emdim anne sütünü
Rafat güzel okur kerem yetimi
Her bir sözü şiş şiş eder etimi
İçli sesi el ayağım eğerdı
Her manısı bin düğüna değerdı
• • •
292- Altunköprü, o Necibe yastadı
Kara günde çok ağlıyıp hastadı
Yağa yırtıp saçın yolup sestedı
Özün vurup büyük  şuvan ederdı
Oğlu ölüp Allah bili ne derdı
• • •
293- Altunköprü, aşılmıyan kala sen
Renk  süs veren kıp kırmızı lala sen
Bal  dudağla asma  kavun yala sen
Hıyar karpuz lobya ektik bostanda
Geçen günü müjde yazdık destanda
• • •
294-Altunköprü yollar bekler gözlerin
Maral besler dere tepe düzlerin
Özgür yaşar oğlanların kızlerin
Öğrendiler nedır hayat anlamı
Görev hakla kullandılar kelamı
• • •
295- Altun Köprü, dost dostuna kıyar mı?
Yurdun seven hiç aşkından doyar mı ?
Türk   tarihi   hiç şanından   cayar mı?
Millet için yol  gösteren  yıldız  biz
Her geceye yeni doğan  gündüz biz
• • •
296 Altun Köprü, yanar sönmez  ocağın
Sarı   kavun  dolu  bostanın  bağın
Çok kutsaldı çok temizdi  toprağın
Haydı canlan,  gönlümüzde   ümit ol
Yağmur yağdır, sis dağılsın  bulut ol
• • •
297-  Altunköprü, kokun lale güllardan
Bülbül öter, hoşlanı şen dillardan
Çok selam var bütün Türkmen dillardan
Köyüm ,ülkem hiç sönmiyen ışık sen
Her bir yana aydınlıklar saçık sen
• • •
298- Altunköprü, Zinat inek sağardı
Bahar,güzle yağmur hızlı yağardı
Ayaz olup altun güneş doğardı
Pınır yoğurt, kahva altı yapardığ
Ekmek ile bal kaymağa katardığ
• • •
299- Altunköprü, nenem leyla diyende
Dedem şirin, zubun çekat giyende
Belin sarıp özün işe koyanda
Çok sağ olsun nene dedem yanımda
Gülşen Şengül bacım, yaşar kanımda
• • •
300- Altunköprü, yar halimi sorardı
Nazık gönlüm doğru aşkı sarardı
Gözüm onu her bir yerde arardı
Boynun görüp özümü şad ederdım
Geçen günü anıpte yad ederdım
• • •
301- Altunköprü, siyahları soyanda
Mümin kardeş Haç evine gidenda
Dua, Tavaf Arafat’ta edende
Mekka, Medinenin aşkın doyanda
Peygamberi can gönüle koyanda

302-Altunköprü,Haydar baba gülümüz
Mertlik taşar o şen öten dilimiz
Yüz ağlıkla aydınlığdı yolumuz
Şan kazanmış ilimizde Şehreyar
Şah eserdı dilimizda Şehreyar

303- Altunköprü, geldı atlı gelini
Güzgü çafgir tutmuş kızla dulunu
Toy dügünde davul zurna duyunu
Bütün dostlar korar kasap oyunu
Köy şehirli tutar eylik bulunu
• • •
304- Altunköprü, sağdoç şeker sepende
Kadın erkek telli  halay tepende
Hudam kırğın gönüllerı yapanda
Her yadıma düşsa geçmiş anları
Kalkan kılıç oyununda şanları
• • •
305- Altunköprü, aydın ışık gecesi
Tatlı sohbet yapar genci kocesi
Sarı altun pınde tavuk cücesi
Yavru anne birbirini kocaklar
Uyumadan kalır gece sayaklar
• • •
306- Altunköprü, kalmaz canın sevenler
Zengin olmaz haram malı çalanlar
Hiçte düşmaz işin iyi bilanler
Yiğit odur tek dostuna yarasın
Kanın versın bağlasın can yarasın
• • •
307- Altunköprü, koyun kuzu kesılsın
Kanaradan taze eti asılsın
Yazık şirin kanı yerde basılsın
Neden kasap hiç yüreğı yanmırı
Suçsuz düşen kuzu canın anmırı
• • •
308- Altunköprü, sevme yalan diyenı
Günahı çoğ öksüz malin yiyenı
Öldürmeli suçsuz cana kıyanı
İyiliğ etmek nence hoştu dünyada
Mert olanlar güvenmezler bir yada
• • •
309- Altunköprü, çamda konağ olaydım
Türkü diyip saz tiline çalaydım
Bir gün  önce  elimle  hak  alaydım
Yayılaydı  sevgi   sayğı  her   yerde
Pis  gönüller temiz  olsun  tez birde
• • •
310- Altunköprü, Kerkük Irak güneşı
Halavlanı baba gür, gür ateşı
Adı yüce ondan tarih konuşu
Çoğ kutsaldı öz milletin kaldırı
Derdin açsa dost düşmanı daldırı
• • •
311- Altunköprü, günün geçer hoş bahar
Selam sana haydar baba Şehriyar
Şiirin sever Kerkük, Erbil her diyar
Ey şehriyar esen yelin koklaram
Kokun alıp gönlüm için yoklaram
• • •
312 Altunköprü, yar mene göz eyledı
Canı aldı naz üste naz eyledı
Doğru sevdim rakıplar söz eyledı
Sözlü gelip gelin oldu yoruldu
Beşik kordu ev başardı çörüdü
• • •
313- Altunköprü, duraydım yar yolunda
Bülbül ise gönlü gönce gülünde
Ballar akar konuştuğu dilinde
Onda billem bu dünyamda sen varsin
Gönlüm atar Türkmen kızı yar sensin
• • •
314- Altunköprü, gönül ister sevmeğı
Hayatın dünyanın dadın duymağı
Her güzelin bakışına uymağı
Uçan kuşu birde konsun tez ele
Her görenler kanar şirin güzele
• • •
315– Altunköprü, sırın yada satma sen
Haydı uyan, kalk uykudan yatma sen
Yad düşmandan balda olsa yutma sen
Kanım halal Türkmen için koşana
Canım kurban yurt oğrunda düşene
• • •
316- Altunköprü, yiğit yeri meydandı
Kır atıyla koşan kılıc kalkandı
Çalışan er toprağına dayandı
Çöz aç bir bak millet  harda söz orda
Toprak harda, bayrak harda biz orda
• • •
317- Altunköprü, köyler erken kalğardı
Fatma  bacı elde tuluğ çarağlardı
Koyun hem kuzunun sütün  sağardı
Çini dolu köylüm ayran içermiş
Soğan ekmek bohçasını büçermış
• • •
318- Altunköprü, köse köse gelirdı
Yüzü kara kapuları çalırdı
Çok evlerde unla yağı bulurdı
Hanımlara amber kapsın açardı
Uşağlarda arkasıyca kaçardı
• • •
319- Altunköprü, bu gün üstün paraymış
Meşar günü baksan yüzlar karaymış
Kötü sözler kırğın canlar yaraymış
Doğru yoktur, hak düşüptü bir yana
Kan dökülmüş kıymat yoktu insana
• • •
320-Altunköprü, çok hoş idi dün bize
Bu gün doğdu hep karanlık gün bize
Nerde kaldı İslam olan din bize
Birde donsun hak söylesin Menberde
İman dolsun gönüllerde her yerde
• • •
321- Altun Köprü, yok Mezhepte ayrılık
Bekir, Ömer, Osman, Ali bir varlık
Bir oluncak aydın olur karanlık
Her mezhepler İslam için çırağtı
Hüsin, Hasan, cana aşkı buraktı
• • •
322- Altunköprü, şair sende üstündü
Her bir sözü Türkmen için şirindi
Tüm anlamı gönül doyup dirindi
Şarkı, türkü, iç duyğuyla yazıldı
Her bir parça yapraklara düzüldı
• • •
323-Altunköprü, kumru bülbül toplansin
Türkü ötsün gül gülşanda dillensin
Hem ötüşsin seher vaktı koklaşsin
Her yanıma şanlığ estı şen yıllar
Çiçeklendı süsla koru bağ dallar
• • •
324- Altunköprü, ver Türkmene sen bir ses
Şirin tatlı süslü suyunda havas
Şen bülbüla tutsak kimin bu kefes
Gençlerine vatan toprak bağırır
Savaş için kız oğulu çağırır
• • •
325- Altunköprü, bir bak güzel demlere
Sarıdudağ bir tat vermiş çamlara
Şükür Hanzad dil açanda bir kere
Ali  Saka, büyük horyat ustası
Gönlüm onun bestesinin hastası
• • •
326-Altunköprü, men Türkmenem şanim var
Millet için dökülen al kanım var
Uyağ olam zalim yad düşmanım var
Çok mutluyam dost kardeşler yanımda
Tuz , Telafer, Kerkük, Erbil kanımda
• • •
327- Altunköprü, pek suyundan içmışığ
Seni bize sevgili yar seçmışığ
Aydınlığa, karanlığtan geçmışığ
Her  kes Türkmen için canla tek durar
Her vefalı olan kardeşin arar
• • •
328-Altunköprü, çamlar yeşil kaplandı
Sular aktı kavun, karpuz bolandı
Yarı gördüm ağzım dilim solandı
Altun suyun dadı şirin bal kimin
Güzel  kızlar, koy süslansin şal kimin
• • •
329- Altunköprü, çoklar sende konağtı
Çim daşıva toprağıva dayağtı
Uyku bilmez gece yatmaz uyağtı
Gönül açuk gençler bağlı hep sana
Bütün Türkmen canın verir kurbana
• • •
330-Altuköprü, mübarek Ramazanda
Arafatlık bulğur, pılav kazanda
Asma bacı iş başında kızanda
Komşu hısma dağıdırı kurbanlar
Göz Allaha tiker yoğsul kalanlar
• • •
331- Altunköprü, İsa göke çığanda
Durmaz  gözler yaşı, birden ağanda
Ümit aldım, her yanına bağanda
İnancim var, evren gökde sen varsın
Çok Ulusun çok yücesen tek yarsın
• • •
332- Altuköprü, tan ağardı söküldü
Bal yoğurtlar ayran oldu içildi
Düşman beli elimizde böküldü
Dost daş vursa onnan gelmez kötülük
Yurt can ister şirin olur özgürlü
• • •
333- Altunköprü, o suyuna dalanda
Sığır inek fakarına dolanda
Arpa,saman ahur yerın alanda
Kırlığ kuşun töylerini yolardığ
Yastuğ edip baş altına koyardığ
• • •
334- Altunköprü, hoştu bağda boluşmağ
Bütün işte yorulupda çalışmağ
Bilmeyeni seve seve alışmağ
Her çalışan aynar hayat dünyadan
Allah bizi yarattı su havalardan
• • •
335- Altunköprü, düşman kopup tam çöktü
Beklenilen ümitli şafak söktü
Bizi sevmiyen yad boynunu böktü
Her meydanda şanla ateş ol köprü
Kıpkızarıp kandan güneş ol köprü
• • •
336- Altunköprü, karanlığı son bolsun
Koyma yad ayağı yurda basılsın
Her toprakta bayrağımız asılsın
Kalksın erler birden coşup çalışsın
Tarih, Kültür doğurluğu alışsın
• • •
337- Altunköprü, biz korduk Türk tahtını
Büyük Atam, hızla sürdü atını
• • •
Dilerem hak açsın Türkmen bahtını
Dede Korkut buralarda iz koymuş
Tarih boyu adını her kes doymuş
• • •
338- Altunköprü, İslamlarin ocağı
Dalğalanır orda hakkın bayrağı
İnsanlara millet açmış kucağı
Sese geldı hak adını doyana
Çok darılı genci yada oyana
• • •
339-Altunköprü, bizde bahar olunca
Gönüllerı sevgi, mutlu dolunca
Bekliyenler sevgilisin bulunca
Uçan kuşu dalımızda konaydı
Ümit veren gerçek günü anaydı
• • •
340-Altunköprü, bağda bağvan olaydığ
Ağaclardan incir, erik alaydığ
Yiye yiye toğ olupte dolaydığ
Meyvelerin bal dadını doymalı
Hem etekle cebımıze koymalı
• • •
341- Altunköprü, yerin canda gözde var
Adın dilde hecede var sözde var
Türk değerin bilen erler bizde var
Kan veripte pek toprağa boyanağ
Gövenerek tek bağrına dayanağ
• • •
342- Altun Köprü, kötü kimse sökülür
Yurdun seven tarihlarde ögülür
Elimizle düşman başı dögülür
Aydın gençler toprağına kavuşur
Türkmen  olan  hiç  durmadan çalışır
• • •
343- Altunköprü, sana ruhum söylerem
İste mennen canım kurban eylerem
Toprağında özgürlüğü dilerem
Mert değerin anlıyanlar bileydı
Seni Allah tek bizlere dilaydı
• • •
344-Altunköprü, geçmişleri anaydım
Bir mum olup yollarında yanaydım
Kuşlar kimin tek dalında konaydım
Adın dilde her an coşar gönlümde
Anıların ölmez yaşar gönlümde
• • •
345- Altunköprü, iste canım vereyim
Meni sakla muradıma ereyim
Ölmıyeydım birde yüzün göreyim
Çağlar boyu adın kalı silinmez
Güzelliğın tüm evrende bulunmez
• • •
346-Altunköprü, durmaz atar yüreğim
Toprağında ümit almış dileğim
Çalıştıkça      çokmez   polat bileğim
Tüm dünyaya destan yazdım ey Köprü
Adın şanın kanla kazdım ey Köprü
• • •
347- Altunköprü, selamım var gönlümden
Çok yücesin hiç düşmersin dilimnen
Parçalansam vaz geçmerem yolumnen
Seni sever bütün Türkmen bütün il
Seher vaktı kokun verir esen yel
• • •
348- Altunköprü, taş toprağın atılmaz
Bir karışı düşman yada satılmaz
Güzel sözdü et dırnaktan ayrılmaz
Ruhum  Köprü men ayrılmam can Köprü
Dile verim hep oğrunda kan Köprü
• • •
349-Altunköprü, gülden yolun düzeydım
Sonu gelmez canda sevgin kazaydım
İdam olan tüm erlerin yazaydım
Taş  toprakçın çoklar verdı canların
Mart gününde döktü şirin kanların
• • •
350-Altunköprü, arpa, un için dartilsa
Gönde hamir kor ateşe atilsa
Yağli ekmek külçe ile yapilsa
Bağ deyzemin harisesı coşurı
Nohut, bakla, kelle, paça  bişiri
• • •
351-Altunköprü, gönül yarın bulaydı
Kinli kalpa iman ögüt dolaydı
Her kes doğru temiz canlı olaydı
Gönül yapılır dost dostuna yararsa
Merd, merd kalır güzel işler ararsa
• • •
352-Altunköprü, milletini bekle sen
Öz derdini dertlerime ekle sen
İçimizden yad düşmanı pekle sen
Yurdumuza gül çiçeği seçeydim
Bayrağını, toprağını öpeydim
• • •
353-Altunköprü,Satih diyer hoş beste
Bilin bağla gökden ümit sen iste
Kara çaydan orta yaka havasta
Ramazanda sini zerfi korulur
Her çayhana bir şenliğile görünür
• • •
354-Altunköprü, Kaya başı bakırı
Yad düşmanı yandırıbte yakırı
Zalim Saddam, bize zincir takırı
Sevenlerin sana can kan verirdi
Her taşına binler kurban olurdu
• • •
355- Altunköprü, süslü yanar ışıklar
Dar gününde dost dostunu kocaklar
Orda burda güler oynar uşaklar
Rüzgar eser koku dolar her yönün
Ümit veri dünyan ile bu günün
• • •
356- Altunköprü, çek gözüvü yan ile
Anne baba kardeş dostu şen ile
Bu toprağta tarih yazdır kan ile
Atılğansan şehitleri sal yada
Bir erini değişmem yüz bin yada

357- Altunköprü, Ata bacı oyunu
Çocukların güzel sesı doyulu
Çok severiz köylülerin hoyunu
Bahar gelse kesük horyat çağırı 
Tahir on beş  hoş konuşu  bağırı
• • •
358- Altunköprü, büyük camı azanı
Sultan Espek güzellerle düzenı
Orta yaka ışıklarla bezenı
Serin ırmak suyu coşup ağanda
Mutlu olluğ güneş doğup çığanda
• • •
359-Altunköprü, kış gecesı görüşmağ
Ev konşuyla edip sohbet konuşmağ
Toplanipta bir evdede buluşmak
Hiç çığmırı geçen günler damağtan
Arı kimin bal alırdığ kavağtan
• • •
360- Altunköprü, bir son bahar gelende
Yerle gögü sevinç neşe dolande
Şeker, kurban bayramları olanda
Gönüllerden çığar dertle gam o gün
Gül yüzlerden damlıyacağ nem o gün
• • •
361-Altunköprü, Türk şanınla ogündü
Şehitlerin kanı millet şirindi
Aşkımızda toprak yurtçin derindi
Yoğ olacak düşman karşı duranda
Ad kazanı Türkmen özün yürende
• • •
362-Altunköprü, Aslana her koşanda
Balığ satıp ter kan ile coşanda
Rahman Serhoş bağı yada düşende
Taze hıyar teruzını satırı
Tüt üzümün gülkesinde yatırı
• • •
363- Altunköprü, Cennet bostan bağını
Çok aydındı aydın kalsın çağını
Yaz gelende gençler suya dağını
Kimi Köprü üsten atar özünü
Kimi balık tutsun koyar gözünü
• • •
364-Altunköprü, renkli yanar ışıklar
Mutlu olsun acı gören aşıklar
Ayrılıktan sonra başlar kocaklar
Yıldızlarla tanışmayı isterler
Gül çiçekle konuşmayı isterler
• • •
365-Altunköprü, çocuklığın çağında
Ne şen idiğ bostanında bağında
Balığ yerdiğ sarı dudağ ağında
Çile derten uzağ gönül şen idi
Mutluluğla geçen o hoş an idi
• • •
366-Altunköprü, şehit adı ne hoştu
Türklük için sönmiyen bir güneştı
Nene, baba öz oğluyla görüştü
Bizler gördüğ bu şereflığ dadını
Kanla yazdığ mert şehidin adını
• • •
367-Altunköprü, kızlar suya enende
Şakir ağam, köy yazıdan gelende
Bala çocuk eşeğine minende
Kış gecesı matal diyip gülerdı
Elinde karpuz eve girerdı
• • •
368-Altunköprü, hak murazim verende
İmam Recep bu halimi görende
Nene, baba karşımızda duranda
Bacı, kardeş gözlerde yeriviz var
Kavuşmarsağ acı günü can duyar
• • •
369-Altunköprü, toyda sazlar çalınsın
Eğlencedı her yer halı salınsın
Türkü, mani günlümize alınsın
Şabaş edeğ kızlar oğlanla şabaş
Şabaş olsun  birde şabaş kan  kardeş
• • •
370-Altunköprü,cötkar ekin biçerdi
Harman kağıp saman arpa siçeydi
Yorğun olan bozlu ayran içeydi
İş  hoş  imiş bir koğsunu alaydim
Al ter döküp özüm işe salaydim
• • •
371-Altunköprü, dost dostunu  sorerdı
Kavum konşu konağlığa giderdı
Yaşlı baba güzel hakat ederdı
Güler deyzem matal hoyrat diyende
Dinliyenler otururdu heyvanda
• • •
372-Altunköprü, gam girişiv  soyaydım
Köylülerin yüz şenini duyaydım
Tüm evlerde bir esenlik koyaydım
Sende gülmeğ hayat başka bir gündü
Kavuşmağçin helhaladı dügündü
• • •
373-Altunköprü, küçük camı azanı
Cuma günü Müslümanlar düzenı
Kimi farzı kılar kimi kazanı
Muhamadin çok yücedi bu dini 
Hakı tutağ sileğ gevilden kini
• • •
374-Altunköprü gene bahtim kuşlara
Kandım ceyran gözlü çatma kaşlara
Öpe, öpe daldım sadaf dişlara
Yarı seçtim şirin güzel kızlardan
Gevlim aldı bir bakışta gözlerden
• • •
375- Altunköprü eski çağin ağtardı
Zulüm sona erdı derten kortardı  
Givlimizde Türklük için atardı
Şevket Ateş açtı gözün burada
Şair idi sevdi kaldı arada
• • •
376-Altunköprü paşa ağa hem beğden
Şirin datlı aşkı çığmaz yürekten
Dağıt sis alkımın saçıl yer gökten
Kokun canlat gül çiçekle nergizden
Düşsün gama hoşlanmiyan hiç bizden
• • •
377-Altunköprü edeğ bahar seyranı
Öziv göster budu metliğ meydanı
Haydı ağırt damarlardan al kanı
Atamızdan bin yıl önce yurdumuz
Yada karşı koyar aslan ordumuz
• • •
378-Altunköprü öksüz kalan ağladı
Bayrağ şehit yarasını bağladı
Zalim Saddam yürekleri dağladı
Sende bir az Türkmen için yan kardeş
Yurdun koru haydı verde can kardeş
• • •
379-Altunköprü Türkme adıv alanda
Çoban kaval kozularçın çalanda
Köylü kızı meylin aşka salanda
Bu yolu tut dört kapılı ya gider
Muraz tutsav muştu canıva verer
• • •
380-Altunköprü çamlar yeşil kaplandı
Sular ağtı kavun karpuz bolandı
Yarı gördüm, ağzım dilim sulandı
Altun suyun dadı, şirin bal kimin
Güzel kızlar koy süslansin şal kimin
• • •
381-Altunköprü kızlar halay  teperdı
Şabaş edip şeker çiçek seperdı
Anne kızın kocağlıyıp öperdı
Vallah hoştur köyümüzün dügünü
Koy çağırsın Tatar baba günü
• • •
382-Altunköprü, balığ sebet bucağı
Gülüm Asaf Seyit Ahmet ocağı
İmam Raceb bize açmış kucağı
Baş dolanır hasta cana et çara
Al derdimi yetış bir hat havara
• • •
383-Altunköprü, Ateş oğlu kahvası
Matal diyen genç yaşlının yuvası
Borma hilli çayı givil davası
Negilesı başka dattır içene
Avni yardım eder derdin açana
• • •
384-Altunköprü, bulanığ su durulu
Tanımıyan, tanılannan sorulu
Hızlı koşan erken düşüp yorulu
Bir yabançı gelse bizi seveceğ
Karşılanıp sevgi sayğı göreceğ
• • •
385-Altunköprü, bir yas olsa sazlardı
O Necibe arvatları gözlerdı
Her yaslılaar ölüsünü özlerdı
Allah yardım etsın ölü evine
Düşmasın hiç bir kimse felek tavina
• • •
386-Altunköprü, horoz pinde baynardı
Meryam annenın danducı kaynardı
Bütün kızlar ev işinden aynardı
Kimi çini ayran edip içerdi
Kimi telli komaşını biçerdi

387-Altunköprü, Zab su coşup ağanda
Yeni gelin yoğusundan kağanda
Altun hicil kolbağ inci tağanda
Hayran olam yar yüzüvü görendem
Bir dad allam çiçek gülüv derendem
• • •
388-Altunköprü, renkli açar güllerıv
Başka hayat esende hoş yellerıv
Mutlu oluğ bezendiğce yollarıv
Bağ canlanı oynuyanda sünbüllar
Gün doğmadan şarkı oğur bülbüllar
• • •
389- Altunköprü, yurt sevgisin alanda
Karakoyun, Hanekına dalanda
Millet aşkın,  Kızrabata salanda
Mendili, Tazenin şirin  havası
Aslan yiğit kadın kızı balası
• • •
390-Altunköprü, kervan geçtı oyan sen
Ateş saçıp düşman bağrın oyan sen
At özlemi yüreklere dayan sen
Beşir, Tisin başımızda bir tac sen
Aydınlığ saç, Tuzhurmatu amac sen
• • •
391-Altunköprü, güneş doğdu batmadıy
Tavuğ Türkalanın sevip atmadıy
Nenem yıllar büyütüy hiç yatmadıy
Göz  açanı men sevgiye düşenı
Hiç bozulmez omrun şirin gülşenı

392- Altunköprü, seni aşıklar bekler
Dua eder secde kıler melekler
Bastamlı, hem Şahrabana emekler,
Bağ yavruva güler oynar şen Kifri
Bir az düşün bizleride an Köprü
• • •
393- Altunköprü, narı bir bir ezeydım
Orta yaka Terahları gezeydım
Her sık dostun derdin bılıp yazaydım
Balığ kimin kaya başda özerem
O yarımçın gül kırenfıl düzerem

394-Altunköprü, güneş ışık saçanda
Bağvan kardeş arpa buğda biçende
Serçe kuşlar yuvasına uçanda
Kanat alıp yavrusunu görerdı
O canını seve seve vererdı
• • •
395-Altunköprü, Heybet ekmek yapanda
Tendurunda hurma külçe köpende
Yumurtaya yağla, şeker sepende
Bayram gelse konşulara paylardı
Yeni doğan uşağ kalkıp boylardı
• • •
396-Altunköprü, at meydanda koşsaydı,
Kömbetler, Kızılyar kanla coşsaydı
Çok kötüydü er tavunnan düşeydı
Canımızı, Çardağlıya vererdığ
Dağı taşı sesimizden yarardığ

397- Altunköprü, çamda damlar yapardığ
Sevgi üste Türk sevgisin katardığ
Çocuğ idiğ mızrah gülla oynardığ
Biz Türkmeniz kılınç kalkan ellerde
Türkü şarkı gezer bizim dillarda
• • •
398-Altunköprü, Hakim sebze satardı
Yeşılığı sararsaydı atardı
Herkes hıyar salatalığ yapardı
İşliyenler parasıydan alırdı
Yoğsullarda yemeden aç kalırdı
• • •
399-Altunköprü, ışığ  çırağ açanda
Pembe beyaz mavi renkler saçanda
Karanlığlar üstümüzdan uçanda
Uzağlardan temiz suya bağardığ
Yıldız kimin ışığ verıp ağardığ
• • •
400-Altunköprü, Habaş kaya düzlüğü
Gülüstandı baharıydan yazlığı
Çok serindi hoş havanın bozluğu
Güzel kızlar Köprü suyunda özer
Seyran olan her bir yanını gezer
• • •
401-Altunköprü, sabah horoz baynasın
Koy şeytanlar oyununu oynasın
Givlimiz bek bizi dostlar aynasın
Her birimiz toprağ için dayağığ
Hiç korğmadan gece gündüz uyağığ
• • •
402-Altunköprü, Salahıya geçeğın
Evlerinden su ayranlar içeğın
Dost düşmanı birbirinden seçeğın
Kaşki bir gün yeni doğmuş olaydım
Ümit coşan yarınlara dolaydım
• • •
403-Altun Köprü, dost halımız sorunce
Gelip bizi dertli günde görünce
İyi dostçun öz canını verince
Hiç zanetmem dostan kötü söz olu
Özü doğru sözü doğru düz olu
• • •
404-Altunköprü, gör küsenler barıştı
Toy dügünde neşe sörüp görüştü
Suçlu suçsuz birbirine karıştı
Dost oldular birbirlerin görünce
Çok güldüler mutluluğa erince
• • •
405-Altunköprü, kavun karpuz ekende
Şallı kızlar cereyle su çekende
Yeni şefek çok erkenden sökende
Güneş doğar her kes gider işine
Yiğit odur ailesin düşüne
• • •
406-Altun Köprü, yelepepe koşardığ
Oynar güler sıçağ kanla coşardığ
O an tatlı günleri biz yaşardığ
Çoğ hoş idi uşağların döğüşü
Arvatların birbiriyden söğüşü
• • •
407-Altun Köprü, hayat sende şirindi
Şattan esen yel rüzgarin serindi
Aşkıv yüce bağrımızda derindi
Men isterdim bir donaydı o günler
Yapılaydı toy eklence dügünler
• • •
408-Altunköprü, yanar sönmez ışığıv
Göz göz gümür mankalayla kışlığıv
Böyüdürdü içimizi hoşluğuv
Uşağ idim men beşikten bağırdım
Bir zamanlar horyatlarıv oğurdum
• • •
409-Altunköprü, tarih boyu başlı sen
Yüce ulu çok kocasan yaşlı sen
Güzel süslü mermer bellur taşlı sen
Al iç şarap erenlerın elinden
Oyma söze yad düşmanın dilinden
• • •
410-Altunköprü, su sunası geçende
Civciv serçe, uçup kanat açanda
Kuş kalankoç sayniyanda kaçanda
Bülbüllarda öter güllü bağlarda
Ümit veri aydın olur çağlarda
• • •
411-Altunköprü, şeker kaymağ bal nenem
Diziv üste al başımı sal nenem
Gözüm yumum sen karşımda kal nenem
Leyla balam eyleginen yatım men
Nini eyle hoş  yuğuya batım  men
• • •
412-Altunköprü, gençler derse dalsınlar
Fikirlerin kitap ilme salsınlar
Hak doğurluğ iyliğ yolun alsınlar
Millet odur gerek genci çalışsın
Ahlak bilgi tarihini alışsın
• • •
413-Altunköprü, çılpağ olmaz kızımız
Yad oğlunu sevip almaz kızımız
O şerefli o utancağ atılğan
Öz başına düşüp kalmaz kızımız
Millet için her alanda katılğan
• • •
414-Altunköprü, suyuvda biz çımerdığ
Öze, öze kağıp düşüp tomardığ
Kavuşmağı Leylan Duzda umardığ
Hayat nedi dünya nedi bilmezdiğ
Dost gülmeden inan bizde gülmezdığ
• • •
415-Altunköprü, gönül dolu imandı
İslam dini bizim için gümandı
İnancisiz hayat yoğtu yalandı
Bir gün zulüm tüm dünyada kesılı
Hak bayrağı her bir yerde asılı
• • •
416-Altunköprü, şehit kağsın dayansın
Yadlar nedi millet ona inansın
Yata kalan gençler gerek uyansın
Sanat edebiyatda bizi geçmezler
Seçtiğimiz yoldan iyi seçmezler
• • •
417-Altunköprü, atlı yayan oyunu
Her kız çocuğ kavruçağla sevini
Boğça, boğça ile yapar evini
Öz, özünü büyük nene sayardı
Gülüşünü bütün yana yayardı
• • •
418-Altunköprü, komdan adam yapmışığ
Hamam kola avuç sular sepmışığ
Tapığ itmişiğ için ağzin tapmışığ
Yengi yapıp yığmasına kıymeden
Ha oynardığ oyunçağtan caymadan
• • •
419-Altunköprü, sıra, sıra durardığ
Sağlan bacı oyununu severdığ
Uç adımda otuzanı vurardığ
Datlı güzel çocuklığın hoş çağı
Çocuğlığdı nene baba çırağı
• • •
420-Altunköprülü, Nesim pamboğ diderdi
On iki kardeş matalını diyerdi
Hepsinin zevkini canda koyardı
[Bir var imiş bir yoğ imiş] diyerdi
Yalan gerçek Sözü her kes duyardı
• • •
421-Altunköprü, karı gülüp kaynardı
Dur havuşda sulu sakız çeynerdı
Buğaz dudağ çenekesı oynardı
Ev kapısında uzun kısa diyermış
Kız erkekle yalan buhtan edermış
• • •
422-Altunköprü, dost halaya kağanda
Tarahlarda oğlan kızlar bağanda
Sevgi hasret yaşı gözden ağanda
Biz toplanıp katılırdığ halaya
Ha bir idiğ yad girmezdi araya
• • •
423-Altunköprü, buğda arpa biçildi
Biçilereğ birde tuzdan siçildi
Harman yeri cercerlerle geçildi
Cötkar çiftçi iyileşti sayrıdan
Dere bek yoğ kazancı var yarıdan
• • •
424-Altunköprü, Mübarek Ramazanda
Arafatlığ burğul pilav kazanda
Asma bacı iş başında kızanda
Konşu hısma dağıdılı kurbanlar
Göz Allaha diker yoğsul  kalanlar
• • •
425-Altunköprü, millet mutlu yaşardı
Cuma günü nenem yeri daşlardı
Get gelenden söz doymağa başlardı
Yedi daşı havalayıp atardı
Muraz alsa gece rahat yatardı
• • •
426-Altunköprü, dedem yurdu ışığım
Öz nenemden pek süt emen çocuğum
Dünya varken azaldan bir konuğum
Sen olmasay Selamiya men hiçim
Ayrı kalsam ağlar gözüm hem içim
• • •
427-Altun Köprü, gülüm givil  çiçegi
Ümidimsen hemde gözüm bebegi
Tek sevdiğim hayatımın dilegi
Her şeyimde damar  kanda sen var sen
Dilimde sen gözde canda  sen var sen
• • •
428-Altunkprü, mende sen her anımda
Duyğumda sen düşüncemde şanımda
Kurban verem her daşıva canımda
Sana benzer inan yoğtu gözümde
Sen şarkısen sen türküsen sazimda
• • •
429-Altunkprü, Hacı Yasin bağında
Türlü bar var solunda hem sağında
Hana Hana yaptığ uşağ çağında
Yeni doğan kuş dilinen aynardığ
Koyun kozu kazbazidan oynardığ
• • •
430-Altunkprü, nenem üstüm örterdı
Yatırdırdı leyla balam ederdı
Sözü şirin çoğ hoşuma giderdı
Kardaşlardan biz yoğuya geçerdığ
Derdimizi büyüklara açardığ
• • •
431-Altunköprü bülbül öter gül ile
Seven gönül hiç aldanmaz dil ile
Yurt satılmaz ağa ile kol ile
Yolçulara yol tanıdan yıldızığ
Umut veren her geceye gündüzığ
• • •
432-Altunköprüsürmedendi o gözler
Al boyağla bezenmıştı o yüzler
Rüzgar esse balığ vermez denizler
Gülüşlerle dertlı yüzler nurlanır
Gece yüzü güzel beyaz tüllanır
• • •
433-Altun Köprü, kızlar dizliğ girermış
Bir tel üste kumral saçın tararmış
Koca baba güzel öküt verermış
Tahir ağa bu çölanin gülüydı
Gevli iyliğ sayğı sevgi doluyd
• • •
434-Altunköprü, aç gözüvü uyağ ol
Ver canıvı Türkmenlere dayağ ol
Telaferla her zaman sen sayağ ol
Vefalı ol yardım göster yurduva
Gir savaşa biz koşarığ ardıva
• • •
435-Altunköprü, korulanda şen toylar
Oğlan, kızdan teper çatma helaylar
Bayram kimin süslü evler seraylar
Her bir yanda  koğulu şen güller var  
Manı türkü horyat diyen dillar var
• • •
436-Altunköprü, dim şohumlu karpızı
Hurda şirin al kan kimin kırmızı
Kavun ile hıyar teza taruzı
Yaz mevsımı yüklenipte satılı
Köyden gelen almağına atılı
• • •
437-Altunköprü, köyden odun biz allığ
Kış gününde cana sıçağlığ sallığ
Biz köylüyüğ eker yerimiz kallığ
Gel vaz geçme gözüv açtığıv  yerden
Köylülüğüv belli allıvda terden
• • •
438-Altunköprü, şat kinarin gezeydim
Balığ kimin su içinde özeydim
Yoğsulların acısına düzeydim
Mert bir Türkmen gelip canım alaydı
Ölmeden bir Kaziya şad olaydı
• • •

439-Altunköprü, Şamil yoğurt satanda
Ayran, yüzü kere kaymağ tutanda
Sabahlığa bal pendiri katanda
Gözüv bağsın her aclığı duyana
Sanmam görsev gövliv ona dayana
• • •
440-Altunköprü, seher yeli esende
Yağmur koğsu hep evleri basanda
Öten bülbül türküsünden güsende
Degirmenci arpa, buğda dartırı
Kazancıda birden ona artırı

441-Altunköprü, aşılmayan kala sen
Süslar veren kıp kırmızı lala sen
İstediğiv öz yurduvda bula sen
Hıyar karpuz lobya ektığ bostanda
Geçen günü müjda verdığ destanda
• • •
442-Altunköprü, su coşuru gözleriv
Maral besler dağ tepeyle düzleriv
Özgür yaşar oğlanlarıv kızlarıv
Öğrendiler nedı hayat anlamı
Otku hakla kollandılar kelamı
• • •
443-Altunköprü, yanar sönmez ocağıv
Sarı kavun dolu bostan hem bağıv
Çoğ kutsaldı çok temizdi toprağıv
Hadı canlan gönlümüzde umut  ol
Yağış yağdır sis dağılsın bulut ol
• • •
444-Altunköprü, Zinat inek sağırdı
Bahar gözde yağmur hızlı yağırdı
Ayaz olup altun güneş doğurdu
Penir, yoğurt kahvaltı yapardığ
Ekmek ile bal kaymağa katardığ
• • •
445-Altunköprü, nenem leyla diyende
Dedem mavı zobun çeket girende
Belin sarıp özün işe verende
Çok sağ olsun nenem, dedem yanımda
Kardeş, bacım damarımda kanımda
• • •
446-Altunköprü, getirdıler gelini
Damat tutmuş o kınalı elini
Kırmızı tül sarmış idi belini
Toy dügünde davul, zorna  doyunu
Bütün doslar korar kesap oyunu
• • •
447-Altunköprü, sağduç şeker sepende
Kadın, erkek, kızlar halay tepende
Allah kırğın gönülleri yapanda
Yadlaram o geçmiş güzel anları
Kalğan kılınç oyununda şanları
• • •
448-Altunköprü, aydın ışığ gecesi
Tatlı sohbet yapar genci kocası
Sarı altun pınde tavuk cöcesı
Yavru nene bir birini kucaklar
Uyumadan kalır gece sayağlar
• • •
449-Altunköprü, korkmaz yurta kalanlar
Zengin olmaz heram malı çalanlar
Hiçte düşmaz işin iyi bilenler
Yiğit odu öz dostuna yarasın
Kanın versın bağlasın can yarasın
• • •
450-Altunköprü, nice Türkmen kesılsın
Kerkükümde ağaçlara asılsın
Yazığ şirin kanlar yerde basılsın
Millet birdi hak almaya vakit oldu
Türklük aşkı duyğusuyla can doldu
• • •
51-Altunköprü, sevme yalan diyenı
Günahı çoğ  Türkmen malin yiyenı
Öldürmelı suçsuz cana kıyanı
Millet sevmeğ nence hoştu dünyada
Mert olanlar hiçte oymaz bir yada
• • •
452-Altunköprü, çamda konağ olaydım
Türkü deyip saz teline vureydım
Bir gün önce murazımı alaydım
Yayılaydı sevgi sayğı her yerde
Pis giviller temiz olsun tez birde
• • •
453-Altunköprü, çığaydım yar yoluna
Dertlı bülbül, kavuşaydı gülüna
Kurban ollam Türkmenin her ilina
Bu dünyamda Yayçı mene var sensin
Men vurğunam men aşıkam yar sensin
• • •
454-Altunköprü, gönül özler sevmeğı
Hayatın evrenin dadın duymağı
Her güzelin bağışına oymalı
Uçan kuşlar birde donsun tez ile
Her görende kanar şirin güzele
• • •

455-Altunköprü, dostu yada satma sen
Haydı uyan kağ yokudan yatma sen
Yad düşmandan balda olsa otma sen
Kanım halal savaşlarda koşana
Düşman üste sınırları aşana
• • •
456-Altunköprü, yiğit yeri meydandı
Elindeki töfek kılınç kalkandı
Çalışan er toprağına dayandı
Göz aç bir bağ  toprağ harda söz orda
Vatan harda bayrağ harda biz orda
• • •
457-Altunköprü, kız yoğudan kağardı
Koyunların sütlarını sağardı
Fatma bacı elde toluğ çalğardı
Çini dolu ayranını içerdı
Onnan sora ev işine geçerdı
• • •
458-Altunkszöprü, konağ seyran bağında
Dive diveci can deve sağında
Dive harda yatar kara dağında
Ne yer burma ne sicar bal hurma
Bu gün kimin toyu gelini görme
• • •
459-Altunköprü, uşağ çağı hoş gündü
Peş peş edıp burda bir cocu kondu
O ötledı, o bişirdi, od yandı
Didi hanı menim payim kim yidi
Avçı kaçtı kim toğ oldu kim caydı
• • •
460-Altunköprü, dost dostuyla sevine
Ağşam anı her kes gider evine
Yada uyan kara ilan cebine
Gün batarken el evine donurı
Durna serçe kuş dammıza konurı
• • •
461-Altunköprü, şirin annem kanımda
Kurban olsun gülüşüne canımda
Dilenimde koy bes kalsın yanımda
Anne seven dili şeker bal olsun
Güllar açan evi yüzü gül olsun
• • •
462-Altunköprü baksan benzim çörüdü
Bu genç ömrüm boş boşuna yürüdü
Bulağ akan yaş gözümden korudu
O dört  yaştan neler geldı başıma
Bir tek hoş gün görünmedı dışıme
• • •
463-Altunköprü yoluna gül düziram
Bornu uzun balığ diye özürem
Orta yaka ormanlıkta gezirem
Köprülayam cihan meni tanırı
Tarih ise şanım anıp kanırı
• • •
464-Altunköprü Atam kandan tanırdı
Yüzümüzden içimizi anırdı
Evimizde çırağ kimin yanırdı
Anne, baba, kardeş, bacı bir yanda
Yan göz dur atebe hayvan dügünde
• • •
465-Altunköprü baş diz üste koyurdum
Mert annemİn hoş koksunu doyurdum
Al almanı barmağ barmağ oyurdum
Ağaç, beşik, mazı, laplik istirdi
Boncuğ gözler al mur iplik istirdi
• • •
466-Altunköprü vardım yedi yaşıma
Yazma laçak annem sardı başıma
Büyük oldum uyku girdi dışıma
Ceyran başı tepsi evde kazılmış
Pek gözleme dizliğ alta yazılmış
• • •
467-Altunköprü yiğit merdı seç oğul
Halal sütü al annennen iç oğul
Türkmen için can başından geç oğul
Yad elleri koyma sana dost olsun
Oğlun varsa düşmanlardan üst olsun
• • •
468-Altunköprü Hasan Hüsin bayrağı
İmam Ali Ehil Beytin dayağı
Hac gününde her Müslüman durağı
On ki İmam Din oğrunda öldülar
Ad burağıp Cennette yer böldülar
• • •
469-Altunköprü çok yerlerı görürdüğ 
Sapan daşla küçük büyük vururduğ
Kanlar akıp başla gözü kırırdığ
Dügün olur, dost düşmanla sayılmaz
Atam söyler et dırnağtan ayrılmaz
• • •
470-Altunköprü bağı üzüm salanda
Deve üste bizi ilan çalanda
Can balamız kurt kapıp kurt alanda
Öldürsavda vallah kurtam kaparam
Nenne diyer vermem alsav taparam
• • •
471-Altunköprü kozu ceyran keserdiğ
Küçük başın yengi eve asardığ
Duzla etin köpelere basardiğ
Et koğarsa duz koyulur içine
Duz koğarsa donar başka biçime
• • •
472-Altunköprü davul zurna oyunu
Pembe böşu süslar kızlar boyunu
Yedi gündü köy gelinin toyunu
Badam şeker atin gelin ayılsın
Pamuğ eller güllar üste bayılsın
• • •
473-Altunköprü, sarı dendöç kaynırı
Bayram geldı çilli horoz baynırı
Halay oldu yaşlı gençler oynurı
Her kes diyer hoş biberli hil kifte
Tez barışağ bayrama var bir hafta
• • •
474-Altunköprü, odun vurduğ ocağa
Koyun, kozu boyun ekip piçağa,
Sarı kınna rengin salmış saçağ
Gün batmadan gezeğ kabiristani
Her insanda Kur’an Yasin isteni
• • •
475-Altunköprü, sabah horoz okuru
Zeynep deyze şalın tel, tel tokuru
Yazık cana yadlar okun sokuru
Bayram geldı her evde çölçe yapırı
Adaklı kız helli koku sepırı
• • •
476-Altunköprü, cihan söyler adını
Şeker baldan gelmektedır dadını
Şanın gördüm hiç unutmam yadını
Sen oğlusun Atsız, Türkeş, Kemalın
Tarihi var Koçak, Albay şamılın
• • •
477-Altunköprü, siyah bahtim küskünmüş
Millet yurt aşkıyla gönlüm dügünmüş
Her karışın bize bayram dügünmüş
Türklük aşkı ekmeğimde tuzumda
Bu uğurda kurban ollam özümde
• • •
478- Altunköprü, bin bir ümit adından
Zindandeyem hiç çıkartma yadından
Yok sesımı duyan kapı erdından
Tatlı güzel o demların nirdedır
O güzel  hoş bayramların  nirdedır
• • •
479-Altunköprü, güneş yüzün görseydim
Dil ezgisin dinleseydim ölseydim
Her Türkmeni can gönlüme sarsaydim
Mertlik şan duyardım erlık yüzünden
Türklük aşkı toprağından gözünden
• • •
480-Altunköprü, tomurcuklar açını
Güneş doğar her bir yana saçını
Beni sarsın çam kokulu saçını
Güzel kokun, şirin tadın toprakta
Sözün türkü canlanırdı kocakta
• • •
481-Altunköprü, kulak ver sen Türkmene
İste bizden canlar sana kurbana
Bu yolumuz gider Türklük Turana
Tebriz, Baku, Kıbrıs, Halab ülkemiz
Kerkük, Kafkas Dokuz ışık ilkemiz
• • •
482-Altunköprü, kurban canı verim men
Zindan bitsin bir ölmeden görüm men
Tatar, Özbek, Kırğıze tez erim men
Türkmenistan,Trakya çok güzeldır
Azerbaycan, Erdebille bir eldır
• • •
483-Altunköprü, dost sevini gülenden
Anne, bacı göz yaşların silenden
Selam getir, Karabağdan gelenden
Bosna Hersık, Çeçenistan bizdendi
Kızıl derı, Kırım, Kazak gözdedi
• • •
484-Altunköprü, Tuna Nehri akti gel
Kızıl Çinler  Türkistani yaktı gel
Gagavuz, Ahıskanı tac taktı gel
Ural Altay, Sibiryadan gelen biz
Kabak, Türk, Kosavayla bir olan biz
• • •
485-Altunköprü, iç duyğuma tukun sen
Beşikten kalk burak seher yokun sen
Gül kımızden dağıt ağız kokun sen
Gel bizede naz gülüş sat oğlan kız
Baş koy anne dizine yat oğlan kız
• • •
486-Altunköprü, yolculuk var uzağa
Kan akırtık şehit verdik toprağa
Koy kalmasın ne bek, ne kol, ne ağa
Tören kursun Altun köprü, Türkiyem
Dile gelsin, Kerkük, Kifri, Türkiyem
• • •
487-Altunköprü, günün mutlu seninde
Şen güldün doğumun kutlu seninde
Her bir anın hoş umutlu seninde
Güneş çıktı aydın oldu karanlık
Her bir yanı aldı bağ, gül,çimenlik
• • •
488-Altunköprü, gül kokunu alarım
Sabaha tek acısına dalıram
Kara zindan bitmez yalnız kalıram
Bayram geldi eve gelmek istirem
Mutluluk görmedim gülmek istirem
• • •
489-Altunköprü, gül yüzünü süslenir
Ayrılıkla gamlı gönül paslanir
Beşik yanda anne söyler seslenir
Layla balam sesler gelir kulağa
Bir dat verir dağa, daşa, toprağa
• • •
490-Altunköprü, pek dilimiz anımız
Canımızla bu uğurda kanımız
Adımız çok yüce ulu sanınmız
Gel açalım gönlümüzün sözünü
Herkes milletine versin özünü
• • •
491-Altunköprü, çalınır marş sazını
Güzel sözler göz yaşıyla yazını
Gel görelim yurdun bahar yazını
Tüm canımız yanındadır, Türkiyem
Mert yiğitlik kanındadır Türkiyem

492-Altunköprü, töfek ver Türk eline
Gurbetten döneydim anne iline
And eyledığ sütla Türkmen diline
Toprağının  hayranıyam, Türkiyem
Dünya Türk'ün, kurbanıyam,Türkiyem
• • •
493-Altunköprü müjde, verir gülüşün
Türkmen oğlu, ümit yayar gülüşün
Ey bebekler dilinizi alışın
Sen yat yavru beşigin men belayım
O düşmandan baban hakkın alayım
• • •
494-Altunköprü, mutlu geçsin hayati
Sen Atandan öğren sevmek Milleti
Büyük küçük senden alsın hürmeti
Sen Bozkurtsın kurtar canla toprağın
Göke kaldır mas mavudu bayrağın

495-Altunköprü, bayrak kanla sevin sen
Öten bülbül şen gülşenle sevin sen
Göz açtığın Türk vatanla sevin sen
Bayrak, Millet dilin aşkı bizdedir
Turan ili dünya Türk'ü bizdedir
• • •
496-Altunköprü, özlem dertli akşamlar
Yıllar oldu mutlu geçmez bayramlar
Kimi yoksul kimi öksuz gam, şamlar
Ağlamaktan gözlerde yaş kalmamış
Bu üç günlük ömürden tat almamış
• • •
497-Altunköprü, ne hoş Türkmen sahranı
Avşar, Azer Urumyanın alanı
Lazikıya, Şam, halabin Türkmeni
Urfa, Kerkük, Musul, Erbil kardeşı
Oğuz, Cengiz, Şah Şamılın savaşı
• • •
498-Altunköprü, bir göreydim yüzünü
Ergenekon, Ötükenin düzünü
Elçibeyde, Karabağda özünü
Atsız, Ata Türklük için çalıştı
Ay yıldız kanlı Bayrakçin savaştı

499- Altunköprü, bitmez acı kehrimde
Yalnız Türkmen yaşar Kerkük şehrimde
Türklük aşkı gözlerimde bağrımda
Kanımız bir, dilimiz bir, Türkmendi
Duyğumuz bir, ilimiz bir,Türkmendi
• • •
500-Altunköprü, canımızla kanımız
Biz Türkmeniz, Millet için canımız
Adımız var, yüce tarih sanımız
İlke birdir, duyğu birdir, bizlerde
Toprak birdir, Bayrak birdir, gözlerde
• • •
501-Altunköprü, yıllardır men gafatta
Dayanıptı zulüm derde millette
Sen olmasan ne eyliyim Cennette
Kan kardeşim yaklaş mene tezde gel
Saddamları, hainları, ezde gel
• • •
502-Altunköprü, seni görüm ölmeden
Gençlik getti hayat dadın bilmeden
Bu dünyada mutlu olup gülmeden
Dert acıyla getmektedır günlerim
Sızlamakla,  ağlamakla anlarım
• • •
503-Altunköprü, sırtımde dert yükünü
Göz yaşıyla yazdım marşla türkünü
Tarih yazdı yirmi sekiz öykünü
Mart ayında düşman etti zulümü
İki yüzde Türkmen gördü ölümü
• • •
504-Altunköprü, allım yazsı karadı
Dostan ayrı bütün canım yaradı
Türkçe bir sözünüz derde çaradı
Size gelip pembe güller dereydim
Milli Türklük aşkın cana sereydim
• • •
505-Altunköprü, gönlü darğın barışsın
Uzak olan öz evine kavuşsun
Anne çocuk birbirine sarılsın
Çok ağladım öğreneydim gülmeyi
Sevineydim unutaydım ölmeyi
• • •
506-Altunköprü, Türk ilinin yokuşu
Saddamın  kurşunu, cana tokuşu
Selam götür Turan ilin dost kuşu
Dert gam sevginize ortak olaydim
Dünya Türkün durumların bileydim
• • •
507-Altunköprü, kaybolanlar görülsün
Yalnız kalan kimsesizler sorulsun
Milli bayram olsun sazlar korulsun
Yoksul,öksüz kalanlara kardeş biz
Zalim, yadla düşmanlara eteş biz
• • •
508-Altunköprü, can dertlerim ağırdı
Zalim Saddam topu, her an yağırdı
Şehitlerde bizi yurda çağırdı
Men ölmeden Şehit hakkın alaydim
Her Türkmeni öz yerinde bulaydim
• • •
508-Altunköprü, her yerinde gezeydim
Tarihini konuşaydim yazaydim
Öz kabrımı öz elimle kazaydim
Şehit diye toprağında yataydım
Her düşmanı Türkmen ilden ataydım
• • •
509-Altun Köprü, yiğitler dilden düşmez
Ay yıldız Türk bayrağı elden düşmez
Hüsin, İhsan, Setar gönülden düşmez
Zaferin ne olduğun bize öğreten sen
Suut, Zeyim Türkmene verdiniz can
• • •
510-Altunköprü, göğün siyah bulutlu
Şehab, Şahin sizlerle biz umutlu
Şükür, Yaşar, Millet şehitle kutlu
Tarik, Ahmet, topraktan kalk yiğidim
Hasib, Sizer, yadı sen yak yiğidim
• • •
511-Altunköprü, canda dağlarımız var
Cünit, Amir, gibi dağlarımız var
Yüce ulu aydın çağlarımız var
Sizi gören görmez oldu yavrucum
Ayağ titrer tutmaz oldu yavrucum
• • •
512-Altunköprü, dalında men öteydım
Şehit Ahmet, Hazim, yolun tutaydım
Atilla, Turanla, kanda yataydım
Zalim Saddam, yaşlı, gençleri yaktı
Her Türk annenin gözünden yaş aktı
• • •
513-Altunköprü, yıllar bağrımız yanar
Adnan, Mehmet, Uğuz, Şehidi  anar
Cengiz, Mensur, Nuru,ölmemiş sanar
Haklar almadan gözden yaş silinmez
Derdimiz çok gamimiz çok bilinmez
• • •
514-Altunköprü, Şehitler şanım oğul
Melik, Şalan, kalk uyan canım oğul
Anne diyer, Hanı bir kanım oğul
İsam, Emir, Türk anneden doğuldun
Cellat Saddam eliyle yazık boğuldun
• • •
416-Altunköprü, düşmanlar yurdu aldı
Abbas, Abdullah, Ali, Şehit oldu
Selam, Adil, Ayata, her kes daldı
Çetin, Aziz, Tacil, Yurttan geçmersin
Türklük yolundan başka yol seçmersin
• • •
515-Altunköprü hak almadan gülür mü?
Ne söylersin anne korkak olur mu?
Erdal, Atilla, yadın mert bulur mu?
Cebbar, Celil, ögünür aslan diye
Cemal, Cevdet, can verdi Türkmen diye 
• • •
516-Altunköprü Türkmen ilden ayrıldım
Gözüm kandı Erşat, senden ayrıldım
Haşim, Kasim, can gönülden ayrıldım
Heyder, Halil, yolunuz arar gider
Hamit, Hişam, adınız sorar gider
• • •
517-Altunköprü her meydana atillam
Ant olsun Türk'e savaşa katillam
Zeynelabdin, yolunuza Atillam
Rahman, Kemal, gözden yaşı tüktük biz
Türkmeniz biz, dağı, taşı söktük biz
• • •
518-Altunköprü okunan bu Azanmış
İmat, İsam, Mehmut, şan, ad kazanmış
Necat, Necib, kanla Zafer yazanmış
Nevzat, Sayib, erlik Türkten öğrenmiş
Sabah,  Nihat,canla töfek koşanmiş
• • •
519-Altunköprü vur düşmanın canın yak
Yıldırım Şehit, uyan Annene bak
İsmail, ak sakallı Dedenle kalk
Mustafa, Salah, Annen kara giydi
Zalimlar, İskendar, Ömere kıydı
• • •
520-Altunköprü canımız kurban korduk
Şükür, Yaşar, Şehidi aslan gördük
Şamil, Kabili, çok aradık  sorduk
Rüştü, Memet, yiğit bir Türkmen idi
Nezar, Adil,  Milletçin kurban idi
• • •
521-Altunköprü gönüllerin dileğı
Nizam, Osman, bahçemızın çiçiği
Fatih, Muzeffer Türkmenin ereği
Mecit, Kadır, Salah Milletin oğlu
Seçtiğimiz yollar Türklüğe doğru
• • •
522-Altunköprü Nureddın kan kardeşim
İki çocuğla şehit ülküdaşim
Ahmet iki oğlu dava yoldaşim
Şehitlere mazar kazdı Türkmenler
Yirmi sekiz Mart tarih yazdı Türkmenler
• • •
523-Altunköprü bütün milletin Türkmen
Yüce Şehidim gönlümüzde her an
Kanımız verip unutmarız inan
Bayrak astık gömütünüz taşına
Yazık duymadınız bu genç yaşına
• • •
524-Altunköprü düşman bizi dağlıyor
Anne bacı Şehitlerçin ağlıyor
Göz yaşları kan, kan olup çağlıyor
Can kardeşler pek toprağa düştün siz
Mert Türkmençin toprak aşkla coştun siz
• • •
525-Altunköprü sana donmek muradım
Başkurtistan, Yakut, Tıva, ecdadım
Türkmen şehidi yazıptı soy adım
Masmavı, Ayyıldızlı Bayrak bizim
Cenin, Karaçay, Nogay, Sancak bizim
• • •
526- Altunköprü Çavşistan kardeşimiz
Karakaplak, Balkar, Türk soydaşımız
Her düşmana karşıdı savaşımız
Dağıstan, Kırım, Tatarla, birlik verdı
İnguşya, Azerle ölüme durdu
• • •
527-Altunköprü kaldırak Türk sancağın
Toplanalım altında bir bayrağın
Birleştirek dünya Türkün toprağın
Nirde Türk var orda ülkemiz bizim
Birlik Turancilik ilkemiz bizim
• • •
528-Altunköprü bu yolda ölmek gerek
Düşmanı yurdumuzda bulmak gerek
Her yerimiz savaşla almak gerek
Tüm toprakta biz variz kanla, canla
Yaşarız Türklükle, sevgi imanla
¨ ¨ ¨


Altunköprüye
Dörtlüklerim, Hoyrat Şiirlerim1-
Altunköprülü Şehit
Ali Ekrem sen Yaşarsın

Üç kıtada görüldük Türklük için can verdik
Bu Türk yurtlar yurdumdu Altunköprülü Ali
Barışla, Dostluk sever her bir Türk’e kan verdik
Topraklar, toprağımdır Altunköprülü Ali

Ali Ekrem, Ahmet’le nice şehit verdiğim 
Büyük Türk milletimle Ulu tarih kurduğum
Sensin benim Kerkük’üm Altunköprü sevdiğim
Dertle sevincimiz bir Altunköprülü Ali

Irmakların mas mavi tek sevgiyle çağıldar
Düşman ırkçı yok olur üstümüze gün doğar
Bölücü düşman korkar  bir olsa Türkler eğer
Varlığın varlığımdır Altunköprülü Ali

Temiz suyun yerinde Türk aşkıyla köpürür
Senin bu Turan ilken Türk dünyaya götürür
Tanrı dağını aşıp hızın düşman bitirir
Milli yolun yolumdur Altunköprülü Ali

Türkmen erleri tutar Al bayrağı Ali’yla
Her yerde sevgi coşar milli Türklük diliyle
Ey şehidim yaşarsın tarih Türkmeneliyle
Turan davan davamdır Altunköprülü Ali

Sen ölmedin mert yiğit  gönlümüzde yaşarsın
Kutsal Türklük aşkını mezarında  taşarsın
Millet için korkusuz gençler yolun başarsın

2-
Altunköprü SevgisiAkar pınar çeşmesi, dalga, dalga durulur   
Hasret dolan gönlümü, onsuz düşer yürünür
Tüm Türkmen’i karşılar, cana basar sarılır
Kerkük’e sevgi bağlar, ili Altunköprünün

Kumral saçlı kızları, suya gittikçe süzer
Çam orman kelam olur, gönül derdini yazar
Bahar yeli eserde, rengi karışır tozar
Günde bin koku verir, gülü Altun Geçit

Çalışkanlar ocağı yiğit, mertlerin yurda
Toprak Türkmen yolunda, savaştı karşı durdu
Ata baba emrinde, dönme geri buyurdu
Zafer sınırı açtı, yolu Altun Köprünün

Son bahar meltem eser, güzel bostan, bağları
Türkmen aşkıyla büyür, kadın er çocukları
Okşar doğru aşkını, tarla, yayla, dağları
Değişmez bir renk kalır, alı Altun Köprünün

Anne kokusundan Mertlik, şehit kanı alınır
Telleri dile gelir, saz öz başına çalınır
Halı gibi her yanı, dağ tepesi salınır
İpek pamuk örülmüş, şalı Altun Köprünün

Baldan tatlıdır suyu, bir tas alsan içilmez
Milleti çok çalışkan, yerin koyup göçmez
Ölüm ayrılık olsa, bırakılıp geçilmez
Temiz, bulanık akmaz, seli Altun Köprünün

Yağar yağmuru dolu, sevgi taşar selimiz
Bütün dünya Türküne, kanla bağlı gönlümüz
Kerkük, Erbil’e, bağlı, Birlik yolu yolumuz
Bütün Türkmen’le birdir, eli Altun Köprünün
3-
Tek Altunköprü

Türkmen’in baş tacısın, göz bebek Altunköprü
Gönülden selam sana, kahraman yiğit Atan
Yansın ışığın gökte, pek melek Altunköprü
Türklüğe uzun yıllar, bu yolda canlar atan

Çok utkular kazandık, her alanda bilindik
Türklük uğruna bizler, canlar kurban edindik
Milletçin şehit verip, kurşun ile yârindik
Tarihlere sığan sen, mertlikle Altunköprü

Altunköprü olmasan, bizde dünyada yoktuk
Kim bilir yaşamadan, şimdide biz ölmüştük
Bir ordu olup Türk’le, yurt uğrunda koşmuştuk
Turan’a canlar kurban, sen söyle Altunköprü

Kutsal bayrağım gökte, dalgalan rüzgârlarla
Görün yağma yağmurla, beyaz dolu karlarla
Yeniden yaşarsın ilk, güzel son baharlarla
Yaşarız tek Türklükle, sevgi tarih imanla
Göklerde tek yükselen, Al bayrak Altunköprü
4-
Altunköprü canım

Altunköprü sensiz, başka aşk yaşamadım
Senle koçaklaşmaya, yıllardı olaşamadım
Güzel günler peşinde, koşutumda ulaşamadım
Ey Altunköprü benim, bir tek varlığım canım

Bilsem bir gün seni, candan seveceğimi
Hiç kimseni tutamam, bilsem öleceğimi
Sana bir tek sevgimi, gönlümden sunacağım
İçimden Türklük aşkın, tek adak vereceğim
Ey Altunköprü benim, bir tek varlığım canım

5- Altunköprüye Dörtlük,
1-Yağmur durmaz yağırdı
Yükler dağdan ağırdı
Köprü derdin dağ bildi
Dile geldi bağırdı

2-Mezarda taşım ağlar
Gözümde yaşım ağlar
Men öldüm Köprü için
Türkmen kardeşim ağlar

3-Mezarda can koymuşum
Gözlerde yaş koymuşum
Altunköprü uğrunda
Türkmen kurban koymuşum

4- Mezarda daş koymuşam
Canda ateş koymuşam
Milli Türklük yolunda
Köprüde baş koymuşam

5-Vatan sancağım ağlar
Dalım yaprağım ağlar
Bülbülüm ötmez oldu
Bağım çardağım ağlar
Köprüde şehitlere
Elde bayrağım ağlar
Şehitlerin kanıyla
Kutsal toprağım ağlar

6-Bahçede mevi yansın
Ateş alevi yansın
Düşsün kara günlere
Saddam’ın evi yansın

7-Kerkük’üm Türk davası
Ana yurttan havası
Köprüye kıyanların
Dağılaydı yuvası

8-Uyut sen sesten meni
Çıkart kafesten meni
Çok Türkmen şehit verdik
Gel kurtar yastan meni

9-Gönlü dert dolan menem
Yanan yıkılan menem
Geceler Köprü diye
Çağıran nenem, nenem

10-Gönlümde çok elem var
Dertler yazan kalem var
Köprüde şehit olan
Şirin, nazik balam var

11- Ölmemişem kalan men
Türkmen hakkın alan men
Yüzlerce şehit veren
Düşünen men, dalan men

12-Altun köprü
Tuz, Erbil, Altunköprü
Kerkük düşman, elinde
Toprak, Altun, köpürü

13-Altunköprü
Kerkük, Altun, köpürü
28 Mart günü
Kan verdi Altunköprü

14-Bahçede Gülü yansın
Gülü Bülbülü yansın
Düşsün acı günlere
Düşmanın dili yansın

15-Ağaçta Dalı yansı
Arının balı yansın
Türk’e kurşun sıkanın
Yüreği, eli yansın

Yorum ekle