توركمن قیزینين فریادی ....... شعر : سلوى النقيب

بَهاردا .. قان .. جوشارمش
داغـدا .. نارگيز .. اجارمش
بزيــم .. مللته .. نـولدى
قلبلرده .. داش .. گوگارمش

 

سلوى النقيب


بَهاردا .. قان .. جوشارمش
داغـدا .. نارگيز .. اجارمش
بزيــم .. مللته .. نـولدى
قلبلرده .. داش .. گوگارمش

گرگوگته .. باغلار .. وارمش
آترافین .. داغلار .. سارمـش
چقال .. داغدان .. أنان دا
باغدا .. بُلبُل .. آولارمش

قلالی .. گوشگ .. یاپارمش
دور .. عته بیة .. به خارمش
گوندة .. بیر .. جان .. گیدرسة
بو وآی .. نیجة .. بیر .. وآیمش

مصلی .. دولو .. مزارمش
آنالار .. قان .. آغلارمش
کیم .. أرخاین .. یطارسا
قرغا .. گوزون .. أویارمش

بُلبُل .. باغدا .. أُوتارمش
خاصة .. یاغمور .. بگلارمش
پارة .. قوخسین .. آلان دا
خاین .. وطن .. سه تارمش

دالدا .. بیر .. آلما .. قالمش
رانگین .. گونشتان .. ألمش
هه رکز .. بیر ..پای .. قوپارتی
تورکمان .. ینگی .. أویانمش

گرگوگو .. دومان .. سارمش
أگمك .. تاندوردا .. یانمش
گرگوك .. بیزدان .. گیدارسة
بابا .. گورگور .. سونارمش

بیر .. آتا .. سوزو .. وارمش
أویان .. أویان .. دیارمش
إيشلار .. إيشتان .. گیجارسا
صونو .. خُسران .. گده رمیش

توركمن .. إمداد .. بگلارمش
صوي .. داش لاردان .. إستارمش
قومشو .. آشن .. باگليان
گيجاني .. آج .. يطارمش

قان .. قارداشلغ .. یلانمش
نِفطه .. بیزی .. ساتارمش
گُواندغ .. یوگسك .. داغلاره
بیلمادغ .. قار .. ياغارمش

شهيدلر .. هيج .. اولمازمش
قانى .. يردة .. قالمازمش
زولوم .. گوران .. میللتلار
أوز .. جانینی .. قاشارمش

سورو .. يالغوز .. گزمازمش
آوجى .. تك .. تك .. آولارمش
بير .. بيرميزة .. دايانساغ
بيرلغ تان .. گوج .. دوغارمش

دیماون .. سوزوم .. سَرت مش
مانی .. سویله دان .. ده رت مش
تورگمان .. قیزین .. فریادی
أوز ..یوراگین .. داغلارمش

التعليقات   

 
+3 #1 Mehmet Ulus 2013-06-25 00:07
Güvenmem yüksek dağlara
Hele vatan satan’daşlara
Bir de gözü aç ağzı aç olanlara
Ne diyeceğiz bu uykuya dalan aydınlara
اقتباس
 

أضف تعليق